Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Làm hộ chiếu online bằng tài khoản định danh VNeID

Trần Huyền
Trần Huyền

Hiện nay, để đăng ký cấp hộ chiếu online công dân có nhiều cách để lập tài khoản tại Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó phổ biến nhất là dùng số điện thoại di động và tài khoản VNeID để đăng nhập.

Theo quy định tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP, từ ngày 1/7 tới, các tài khoản định danh điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) cung cấp để đăng ký, đăng nhập thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Làm hộ chiếu online bằng tài khoản định danh VNeID - 1
Hiện nay, để đăng ký cấp hộ chiếu online công dân có nhiều cách để lập tài khoản tại Cổng dịch vụ công quốc gia (Ảnh minh họa: Trần Huyền).

Theo đó, các tài khoản định danh điện tử được khởi tạo từ Cổng dịch công quốc gia sẽ dừng hoạt động và chỉ sử dụng tài khoản định danh VNeID do Bộ Công an cung cấp để đăng ký làm hộ chiếu online.

Công dân có tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia và VNeID thực hiện các bước sau để thực hiện liên kết tài khoản:

Bước 1: Kiểm tra tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được cập nhật số Căn cước công dân với cơ sở dữ liệu về Dân cư hay chưa? Nếu chưa được cập nhật sẽ thực hiện cập nhật số Căn cước công dân theo hướng dẫn sau khi đăng nhập, nếu đã được cập nhật số Căn cước công dân sẽ chuyển sang bước 2.

Bước 2: Thực hiện đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử được cấp bởi Bộ Công an (VNeID) để hệ thống thực hiện liên kết tài khoản.

Ngoài ra, về lệ phí đi làm hộ chiếu, Thông tư 25/2021/TT-BTC có quy định từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/12/2025, mức lệ phí làm hộ chiếu online là 180.000 đồng cho cấp mới và 360.000 đồng cho cấp lại trong trường hợp bị hỏng hoặc bị mất.

Từ 1/1/2026, mức lệ phí làm hộ chiếu online sẽ quay lại mức giá cũ là 200.000 đồng cho cấp mới và 400.000 đồng cho trường hợp cấp lại. 

Hộ chiếu được sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh. Theo quy định tại Điều 20 Luật Căn cước 2023 thì chỉ trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước thay cho hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau thì thẻ căn cước mới có thể được sử dụng thay thế cho hộ chiếu, còn những trường hợp khác thì không thể.

 

Ngược lại, hộ chiếu có thể thay thế căn cước công dân trong trường hợp hộ chiếu có đầy đủ các thông tin về nhận diện cá nhân, nếu đủ diều kiện này thì hộ chiếu có thể thay thế căn cước để thực hiện những việc như:

 

Thực hiện giao dịch tại ngân hàng; yêu cầu cấp lại giấy phép lái xe bị mất; làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến tàu bay nội địa; đến ngân hàng rút tiền; ký kết hợp đồng.