Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lạng Sơn: Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Ngày 13/11/2023, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; biểu dương 55 phụ nữ tiêu biểu và ra quân chiến dịch truyền thông năm 2023.

tp-pn-2-4151

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn trao quà cho các đại biểu phụ nữ tiêu biểu.

Tham dự có các ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban VSTBCPN tỉnh; Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở LĐ-TB&XH cùng các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban VSTBCPN tỉnh, các cấp, ngành đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm từng bước thực hiện các mục tiêu quan trọng trong chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (BĐG); chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; chương trình truyền thông về BĐG trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030… Qua đó góp phần đưa Luật BĐG đi vào thực tiễn. Nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, gia đình về xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, định kiến giới ngày một nâng lên, hướng tới BĐG thực chất.

Được biết, Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới do ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) Lạng Sơn vừa thực  hiện, nằm trong Kế hoạch Số 201/KH-UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 19/10/2023 về việc “Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023”. Chủ đề Tháng hành động năm 2023: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, hướng tới xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển bền vững, không có đói nghèo, “không ai bị bỏ lại phía sau”.Thời gian: từ ngày 15/11/2023 đến ngày 15/12/2023.

tp-pn-1-6485
Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cấp, ngành tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các quy định của trung ương và tỉnh về công tác BĐG, VSTBCPN; hưởng ứng Tháng hành động với nhiều hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về giới, BĐG; phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em với các hình thức phù hợp, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với các sự kiện khác tạo hiệu ứng về truyền thông trong toàn xã hội. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân nói chung, phụ nữ và trẻ em nói riêng; tổ chức các hoạt động hỗ trợ các nạn nhân, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 – 2025.

5

Lãnh đạo Sở Lao động và Thương binh – Xã hội tỉnh Lạng Sơn trao quà cho các đại biểu phụ nữ tiêu biểu được biểu dương tại chương trình (Ảnh; Báo Lạng Sơn)

Cùng đó, tiếp tục nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, phát huy các mô hình “địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh” ở cộng đồng; mô hình CLB hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài; mô hình “Trường học an toàn, thân thiện, không bạo lực”…, xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng cho phụ nữ; thúc đẩy BĐG và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em; tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, bị mua bán… đặc biệt phụ nữ và trẻ em.

Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong triển khai thực hiện công tác BĐG để tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện BĐG; lên án, đấu tranh chống lại các hành vi phân biệt đối xử, xâm hại, bạo lực, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ và trẻ em; tăng cường công tác kiểm tra liên ngành về công tác BĐG và VSTBCPN tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những người có hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Cùng đó, mỗi phụ nữ và trẻ em gái cần tự mình phấn đấu trong học tập, lao động để khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế trong xã hội; tiếp thu kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ mình; dũng cảm, mạnh mẽ lên tiếng khi bị phân biệt đối xử, bạo lực.

Ngay sau lễ phát động và biểu dương, Ban VSTBCPN tỉnh tổ chức lễ ra quân diễu hành truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại một số tuyến phố chính của thành phố Lạng Sơn.

Kế hoạch Số 201/KH-UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 19/10/2023 về việc “Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023”. Chủ đề Tháng hành động năm 2023: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Trong đó, nòng cốt tỉnh giao cho Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lạng Sơn được giao nhiều nhiệm vụ như:

Chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức lồng ghép Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới; biểu dương nữ đại biểu tiêu biểu trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và ra quân truyền thông với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới” năm 2023.; Tham mưu, xây dựng Chương trình của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh thăm hỏi, tặng quà phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột... tại các huyện, thành phố nhân Tháng hành động; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền về Tháng hành động trên địa bàn tỉnh; Cổ động, treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”; Xây dựng phóng sự, xuất bản và phát hành các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; Tổng hợp, báo cáo Bộ LĐ-TB&XH và UBND tỉnh kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động theo quy định.