Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lào Cai: 215 triệu đồng trợ cấp mai táng phí cho 15 người là dân công hỏa tuyến

Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1230/QĐ-UBND về việc trợ cấp mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ) đã từ trần, kể từ ngày ký 22/5/2023.

Dân công hỏa tuyến phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ (ảnh tư liệu).

Dân công hỏa tuyến phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ (ảnh tư liệu).

Theo Quyết định số 1230/QĐ-UBND của UBND tỉnh, phê duyệt chế độ trợ cấp mai táng phí đối với 15 người là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ) đã từ trần thuộc các huyện Bảo Yên, Mường Khương và thị xã Sa Pa, với số tiền hơn 215 triệu đồng.

Kinh phí thực hiện trích từ nguồn đảm bảo xã hội của huyện, thị xã. UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã Sa Pa chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chi trả trợ cấp mai táng phí cho thân nhân dân công hỏa tuyến.