Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2023 với chủ đề "Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển"

Năm 2023, TP. Hải Phòng lựa chọn chủ đề Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là “Hải Phòng – Tỏa sáng miền cửa biển”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chủ đề này xuất phát từ ý tưởng Hải Phòng là thành phố ven biển, nằm ở trung tâm vùng đồng bằng duyên hải phía Bắc, đầu mối giao thông quan trọng, cửa chính ra biển, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và là một trong 3 đầu tàu thúc đẩy phát triển tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Với vị trí này, Hải Phòng có điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế, tiếp nhận các thành tựu khoa học, kỹ thuật của thế giới. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai Chiến lược biển Việt Nam, trong đó trọng tâm là phát triển kinh tế biển.

Trong những năm gần đây, TP Hải Phòng đã có những bước phát triển vượt bậc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Hải Phòng khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và trở thành điểm sáng của cả nước trong phát triển kinh tế - xã hội, là “bến đỗ” của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp quy mô lớn trong nước và trên thế giới.

Chủ đề “Hải Phòng – Tỏa sáng miền cửa biển” phù hợp với mục tiêu xây dựng và phát triển TP Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc bộ và của cả nước theo tinh thần của Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số TP Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng là sự kiện quan trọng để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế, uy tín của Hải Phòng trong nước và quốc tế; thúc đẩy đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch; đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.