Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lễ phát động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên sẽ diễn ra ngày 12/5/2023

Với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì tổ chức Lễ phát động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên vào lúc 9h ngày 12/5/2023.

Doanh nghiệp hỗ trợ người nghèo tỉnh Điện Biên làm nhà đại đoàn kết.

Doanh nghiệp hỗ trợ người nghèo tỉnh Điện Biên làm nhà đại đoàn kết.

Lễ phát động bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa điểm cầu chính tại cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và điểm cầu các địa phương tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố. Đây là sự kiện đặc biệt mở đầu cho các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Theo số liệu rà soát của UBND tỉnh Điện Biên, tính đến ngày 31/3/2023, địa bàn tỉnh Điện Biên có 7.447 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát, hư hỏng có nhu cầu hỗ trợ làm mới và sửa chữa, trong đó: Số hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ làm mới là 5.479 hộ.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024 - 2029), được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan triển khai Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Đề án được triển khai trong thời gian 1 năm (từ 7/5/2023 đến 7/5/2024) sẽ hỗ trợ làm mới 7.000 đến 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc. Mức hỗ trợ 50 triệu đồng/01 căn nhà; tổng kinh phí vận động hỗ trợ dự kiến khoảng 350 đến 400 tỷ đồng. Ngoài mức hỗ trợ như trên, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang nhân dân đóng quân trên địa bàn cùng tham gia vận động, hỗ trợ kinh phí, nguyên vật liệu, ngày công… để nâng cao giá trị công trình nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình.

Thứ tự ưu tiên hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên

Trong trường hợp nguồn kinh phí vận động chưa đáp ứng yêu cầu hỗ trợ đến các hộ gia đình trên một khu vực, địa bàn, thứ tự ưu tiên hỗ trợ áp dụng theo Điều 5, Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025,  cụ thể:

Ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng theo thứ tự sau đây: (1) Hộ nghèo dân tộc thiểu số; (2) Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; (3) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; (4) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật); (5) Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai; (6) Các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại.

+ Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo có cùng mức độ ưu tiên, việc hỗ trợ được thực hiện theo thứ tự sau: (1) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở hư hỏng, dột nát (làm bằng các vật liệu nhanh hỏng, chất lượng thấp) có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn; (2) Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở (là hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở riêng, hiện đang ở cùng bố mẹ nhưng đã tách hộ, ở nhờ nhà của người khác, thuê nhà ở - trừ trường hợp được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước); (3) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có đông nhân khẩu.

- Hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên 5.000 căn; sau khi hoàn thành hỗ trợ 5.000 căn của tỉnh Điện Biên, số kinh phí còn lại hỗ trợ các địa phương khác trên địa bàn Tây Bắc.

Cách thức tiếp nhận ủng hộ và triển khai thực hiện

Tổ chức tiếp nhận nguồn vận động ủng hộ và triển khai thực hiện việc hỗ trợ đến các hộ gia đình thông qua 2 hình thức sau:

-  Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký thông qua chương trình và trực tiếp thực hiện hỗ trợ có địa chỉ trên địa bàn tỉnh Điện Biên: Đề nghị các đơn vị trên chuyển kinh phí trực tiếp đến tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh Điện Biên. Ban Chỉ đạo chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” của tỉnh Điện Biên có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị tài trợ để tổ chức triển khai đến các địa bàn và đối tượng được hỗ trợ theo yêu cầu.

- Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ qua tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương chuyển số kinh phí về tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh Điện Biên. Ban Chỉ đạo chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” tỉnh Điện Biên chủ động triển khai đến các địa bàn, đối tượng được hỗ trợ.

- Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân có thể triển khai hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp các hộ gia đình triển khai việc làm nhà, đồng thời gửi thông tin báo cáo về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên để biết và tổng hợp theo dõi.

3. Số tài khoản tiếp nhận ủng hộ và đầu mối liên hệ

(1) Tài khoản quỹ "Vì người nghèo" Trung ương

- Tên tài khoản: Quỹ Vì người nghèo Trung ương

- Số tài khoản: DBP07052024

- Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)- Chi nhánh thành phố Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ:

+ Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thương, Ủy ban TW MTTQVN, ĐT: 0903268111.

+ Đ/c Vũ Thị Hương, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, ĐT: 0975705989.

(2) Tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Điện Biên:

- Tên tài khoản: Mặt trận TQ tỉnh (Quỹ Vì người nghèo)

- Số tài khoản: 3761.0.9031678.91046

- Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Điện Biên

- Đầu mối liên hệ:

+ Đ/c Quàng Văn Phong, Uỷ ban MTTQ tỉnh Điện Biên, ĐT: 0915182196.

+ Đ/c Nguyễn Thị Hồng Minh, Uỷ ban MTTQ tỉnh Điện Biên, ĐT: 0976324078.