Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lễ vinh danh Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em năm 2023

Sáng 28/6/2023, tại Hà Nội, Báo Lao động và Xã hội phối hợp với Công ty cổ phần Phát triển Báo Sáng tổ chức Lễ vinh danh các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ đạt “Top 100 - Sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em” lần thứ 9, năm 2023.