Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lợi nhuận kỷ lục, PJICO chia cổ tức tăng 60% so với kế hoạch

Ngày 19/4/2022, tại Hà Nội, Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, mã PGI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Năm 2021 là năm PJICO kinh doanh hiệu quả nhất, lợi nhuận đạt mức cao nhất trong hơn 26 năm hoạt động. Cụ thể, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 436,8 tỷ đồng, hoàn thành 215% kế hoạch lợi nhuận năm và tăng trưởng gấp 2 lần so với năm 2020.

Empty

Ông Trần Ngọc Năm, Chủ tịch HĐQT PJICO phát biểu.

Tăng vốn điều lệ, tăng mức chia cổ tức

Năm 2021, dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nói chung và PJICO nói riêng. Mặc dù vậy, PJICO vẫn tạo ra lợi nhuận vượt trội, nguồn lực được tích lũy để đảm bảo nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan. Với kết quả kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận xuất sắc, PJICO tiếp tục được tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M.Best đánh giá năng lực tài chính ở mức cao. A.M.Best đã nâng hạng tín nhiệm năng lực tài chính của PJICO từ B+ lên B++ và năng lực tín dụng của tổ chức phát hành từ “bbb-“ lên “bbb”, triển vọng của cả hai chỉ tiêu này ở mức ổn định.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022 đã thông qua đề xuất chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 8% - tăng 60% so với kế hoạch (kế hoạch là 5%). Tỷ lệ cổ tức trả cho các cổ đông năm 2021 tương đương 35% vượt trội so với những năm trước.

Trước đó, trên cơ sở kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2021 và nguồn tài chính từ thặng dư vốn cổ phần, để đảm bảo lợi ích của cổ đông hiện hữu, HĐQT đã quyết định trình ĐHĐCĐ điều chỉnh từ Phương án chia cổ tức 12% (7% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt) thành Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 25% (100 cổ phần hiện hữu được nhận thêm 25 cổ phần mới) và chi trả cổ tức năm 2021 là 8% bằng tiền mặt trên vốn điều lệ mới.

Empty

Đại diện cổ đông lớn nhất - Tập đoàn Xăng dầu Petrolimex - Ông Đào Nam Hải phát biểu buổi lễ.

Cùng với việc thông qua phương án chia cổ tức vượt trội so với các năm, ĐHĐCĐ của PJICO cũng thông qua tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn. Như vậy, vốn điều lệ của PJICO sau khi tăng vốn sẽ là hơn 1.108 tỷ đồng với các cổ đông lớn là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Samsung Fire and Marine Insurance Co., LTD (SFMI), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Đại hội cũng thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ Thành viên HĐQT năm 2019 - 2024 đối với ông Đào Nam Hải và bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Thành viên HĐQT năm 2019 - 2024 bà Nguyễn Thị Hương Giang - Tổng Giám đốc PJICO (theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn xăng dầu Việt Nam để thay ông Đào Nam Hải). Ông Đào Nam Hải nhận nhiệm vụ mới Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Hương Giang - người kế nhiệm điều hành PJICO đã có quá trình công tác 25 năm liên tục qua nhiều vị trí khác nhau tại PJICO.

Tổng doanh thu năm 2022 tăng trưởng 10%

Với khả năng phục hồi của nền kinh tế, thị trưởng bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam cũng được dự báo sẽ lấy lại đà tăng trưởng trên nền phí bảo hiểm sụt giảm của năm 2021. Các lĩnh vực bảo hiểm bán lẻ như bảo hiểm xe cơ giới, sức khỏe sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng do khó khăn chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, dự kiến trong bối cảnh kiểm soát được dịch bệnh, doanh thu phí bảo hiểm của các nhóm nghiệp vụ này sẽ phục hồi trong năm 2022.

Empty

TGĐ PJICO - Bà Nguyễn Thị Hương Giang phát biểu

Dựa trên các kịch bản tăng trưởng của nền kinh tế cũng như thị trường bảo hiểm, PJICO xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch tổng doanh thu năm 2022 là 4.316,8 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc 3.678,5tỷ đồng (không bao gồm tàu cá theo Nghị định 67 và Bảo hiểm sức khỏe người vay khai thác qua các tổ chức tín dụng) - tăng trưởng 10% so với với thực hiện năm 2021; lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt tối thiểu 250 tỷ đồng; dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền 12%.

Kiên định với định hướng phát triển Bền vững - Hiệu quả - An toàn, năm 2022, PJICO cũng sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số mạnh mẽ trong tất cả các khâu của hoạt động kinh doanh, quản lý quản trị... Đại diện Lãnh đạo PJICO cho biết, năm 2022 sẽ là năm PJICO tập trung vào chuyển đổi số. PJICO sẽ là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và trong khối các công ty chuyên doanh của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam với mục tiêu nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trên một nền tảng mới trong trạng thái bình thường mới sau đại dịch.