Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Luật Đất đai 2024 nhiều thay đổi về sổ đỏ, có phải ghi tên cả 2 vợ chồng?

Thành Công
Thành Công

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực mang đến nhiều thay đổi về sổ đỏ. Trong đó, đáng chú ý là sau khi luật này có hiệu lực, có bắt buộc phải ghi tên cả 2 vợ chồng vào sổ đỏ sau năm 2025 không là quan tâm của nhiều người?

Luật Đất đai 2024 nhiều thay đổi về sổ đỏ, có phải ghi tên cả 2 vợ chồng? - 1
Luật Đất đai 2024 có hiệu lực mang đến nhiều thay đổi về sổ đỏ. (Ảnh minh họa: MH).

Là tài sản chung thì phải ghi cả họ và tên của vợ chồng

Theo Khoản 4 Điều 135 Luật Đất đai 2024, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (còn gọi là sổ đỏ) là tài sản chung vợ chồng thì phải ghi cả họ và tên vợ, chồng vào sổ đỏ trừ trường hợp hai người có thỏa thuận ghi tên 1 người để đứng tên đại diện.

Nếu sổ đỏ chỉ có tên 1 người nhưng là tài sản chung vợ chồng thì được cấp đổi sang sổ đỏ mới ghi cả họ tên của vợ chồng nếu hai vợ chồng có nhu cầu.

Như vậy, đây không phải quy định mới mà nội dung này đã được nêu tại khoản 4 Điều 98 Luật Đất đai 2013.

Theo đó, nếu quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở là tài sản chung vợ chồng thì phải ghi cả họ và tên của vợ chồng vào sổ đỏ trừ trường hợp có thỏa thuận của 2 người về việc ghi tên 1 người.

Nếu trước đó, Sổ đỏ là tài sản chung vợ chồng mà chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi Sổ đỏ có cả tên của hai vợ chồng nếu có yêu cầu.

Đồng thời, theo Điều 34 Luật Hôn nhân và Gia đình số 52/2014/QH13, nếu nhà, đất là tài sản chung vợ chồng thì Sổ đỏ phải có tên của cả hai vợ chồng trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Cách thêm tên vợ, chồng vào sổ đỏ

Để thêm tên vợ, chồng vào Sổ đỏ thì cần phải đáp ứng điều kiện tại Điều 98 Luật Đất đai 2013 (quy định đang áp dụng) và theo Điều 135 Luật Đất đai 2024 (sắp có hiệu lực):

- Sổ đỏ hiện đang được cấp chỉ có tên vợ hoặc chỉ có tên mình chồng.

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản là tài sản chung của vợ chồng, được xác định theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014: Do vợ, chồng tạo ra, mua được từ thu nhập do lao động, sản xuất, kinh doanh; từ hoa lợi, lợi tức; thu nhập khác trong thời kỳ hôn nhân.

Do vợ chồng cùng được thừa kế hoặc tặng cho chung; Là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung; Là quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn.

- Vợ chồng có nhu cầu bổ sung tên của mình vào Sổ đỏ đang đứng tên của một trong hai người vợ hoặc chồng.

Sau khi đáp ứng các điều kiện này, vợ chồng cần phải thực hiện thủ tục cấp lại Sổ đỏ có đầy đủ tên của cả hai vợ chồng.

Sau khi đáp ứng các điều kiện trên, vợ chồng phải thực hiện thủ tục cấp lại sổ đỏ có đầy đủ tên của cả hai vợ chồng.

Hồ sơ cấp đổi sổ đỏ gồm: Đơn đề nghị cấp đổi sổ đỏ theo mẫu, sổ đỏ (bản gốc), hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (nếu đất trong ngân hàng).

Cá nhân có yêu cầu nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương đã thành lập cơ quan này hoặc UBND cấp huyện nếu địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai. 

Thời gian thực hiện thủ tục này không quá 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hoặc không quá 17 ngày nếu ở các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.