Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lý Nhân, Hà Nam: Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài

Những năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam có bước phát triển mạnh mẽ, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, tạo điều kiện cho người dân học tập, nâng cao dân trí, chất lượng giáo dục toàn diện. Kết quả này có sự vào cuộc tích cực phối hợp giữa Hội Khuyến học xã với MTTQ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, người dân địa phương chung tay đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học, xây dựng quỹ khuyến học. Góp phần tích cực trong việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực cho địa phương.

IMG_1663575530122_1663591755588

Lãnh đạo Hội Khuyến học xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam kiểm tra nguồn quỹ các tổ chức, cá nhân, Nhân dân đóng góp.

Được thành lập từ năm 2000, đến nay Hội Khuyến học xã Văn Lý có 100% các đơn vị thôn, cơ quan, trường học trên địa bàn xã đã kiện toàn các Chi hội Khuyến học. Tổng số có 10 chi hội khuyến học, trong đó có 4/4 chi hội khuyến học thôn; 3/3 chi hội trường học; 1 chi hội cơ quan xã, 1 chi hội trạm Y Tế; 1 chi hội Hợp tác xã với tổng số hội viên hiện có 2123 hội viên/6.500 người. Những con số trên minh chứng rõ nét nỗ lực, cố gắng của Hội Khuyến học các cấp trong huyện, sự quan tâm, phối kết hợp của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể huyện phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài.

Ban chấp hành Hội thường xuyên phối hợp với chi bộ, ban lãnh đạo các đơn vị thôn tuyên truyền vận động nhân dân, các gia đình, dòng họ tích cực tham gia công tác Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng “Gia đình học tập” “Dòng họ học tập” “Cộng đồng học tập”. Đồng thời bám sát bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng với ban lãnh đạo các thôn, cơ quan trường học tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân, gia đình, dòng họ tich cực học tập, hưởng ứng các phong trào thi đua: Phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư… Nổi bật trong năm 2021, có 1483 gia đình  được công nhận gia đình học tập có 20/22 dòng họ đạt dòng họ học tập; có 4/4 thôn đạt danh hiệu cộng đồng học tập; có 6/6 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị học tập; năm 2020 cộng đồng xã được Trung ương Hội tặng bằng khen “Cộng đồng học tập tiêu biểu”.

Ông Ngô Thanh Thủy – Chủ tịch Hội Khuyến học xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cho biết: “Hội chú trọng công tác triển khai đồng bộ, đa dạng hình thức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, văn bản về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương; cụ thể hóa thành tiêu chí thi đua, đẩy mạnh hoạt động khuyến học trong toàn xã. Lồng ghép phong trào khuyến học với các phong trào thi đua, các cuộc vận động đặc biệt là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể từng năm; tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai, vận dụng sáng tạo thực hiện phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Hội Khuyến học vững mạnh”.

Hội thường xuyên kiện toàn, phát triển tới 100% thôn; đa dạng hình thức tập hợp, thu hút, kết nạp hội viên. Hội phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, các ban công tác mặt trận ở các thôn, tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng gia đình dòng họ, cộng đồng học tập. Kết hợp với ban văn hóa xã hội, đài truyền thanh của xã phát các tin bài về công tác khuyến học, biểu dương những tấm gương gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập tiêu biểu nhằm lan tỏa động viên phong trào góp phần chuyển biến nhận thức trong cán bộ đảng viên và quần chúng Nhân dân, ý nghĩa của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Đẩy mạnh tuyên truyền thí điểm mô hình công dân học tập; việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh từ đó góp phần nâng cao chất lượng kết quả các nhiệm vụ trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

2 (12)

Lãnh đạo Hội Khuyến học huyện Lý Nhân, Cấp ủy, chính quyền, Hội Khuyến học xã Văn Lý và nhà tài trợ trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hàng năm, Hội Khuyến học xã chủ động cùng các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và các nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền vận động học sinh ra lớp, quản lý giáo dục học sinh. Đồng thời phối hợp các nhà trường rà soát những trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn để cấp học bổng hỗ trợ học tập. Trong đó, năm 2020 cấp học bổng cho 43 cháu với số tiền 7,7 triệu đồng; năm 2021 cấp cho 48 cháu với số tiền 10,3 triệu đồng. Bên cạnh việc trao học bổng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, Hội cũng đã tổ chức lễ vinh danh trao thưởng cho các Thầy cô giáo và các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập, trao quà cho các em học sinh trúng tuyển vào các trường đại học với số tiền hàng chục triệu đồng.

Em Phạm Anh Khôi thôn Quan Văn, học sinh lớp 7A trường THCS Văn Lý chia sẻ “Em rất vui mừng, phấn khởi khi được nhận học bổng từ “Địa chỉ đỏ-tấm lòng vàng” của Quỹ khuyến học xã Văn Lý và các nhà hảo tâm. Đây là nguồn cổ vũ động viên giúp em tự tin vượt qua khó khăn không ngừng tu dưỡng rèn luyện vươn lên trong học tập trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội”.

Ngoài ra, Hội tích cực tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, các nhà hảo tâm, các cơ quan doanh nghiệp chung tay xây dựng quỹ hội. Hội cũng đã xây dựng quy chế khen thưởng cụ thể công khai minh bạch và được thông tin qua hệ thống đài truyền thanh của xã từ đó được Nhân dân tin cậy ủng hộ. Đến nay quỹ hội có tổng 1 tỷ 136 triệu đồng. Nguồn quỹ này để vinh danh trao thưởng tạo không khí phấn khởi thi đua góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục, công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương.

Có thể thấy, từ việc Hội Khuyến học xã Văn Lý được củng cố, kiện toàn, làm tốt công tác phối hợp với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, do đó công tác khuyến học, khuyến tài của xã Văn Lý, huyện Lý Nhân không chỉ trao cơ hội được học tập cho nhiều học sinh nghèo còn góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng thực hiện phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.