Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Manulife Việt Nam: Thông báo tuyển dụng

Tại Manulife Việt Nam, chúng tôi đồng hành cùng khách hàng trong việc đưa ra các quyết định về bảo vệ sức khỏe, tăng trưởng tài sản cũng như hoạch định tương lai. Hành trình chuyển đổi số của chúng tôi với sự đầu tư lớn vào công nghệ nhằm mang đến những giải pháp và dịch vụ bảo hiểm sáng tạo cho người dân Việt Nam, để họ có thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Với hơn 1,5 triệu khách hàng, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và đối tác chiến lược phân phối sản phẩm bảo hiểm và mạng lưới 87 văn phòng trên cả nước, Manulife tự hào với lịch sử 23 năm là công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam.

Ông Sang Lee (trái) Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam nhận cúp vinh danh Manulife Việt Nam: “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022”, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp ghi danh tại Giải thưởng nhân sự uy tín - HR Asia Awards.

Ông Sang Lee (trái) Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam nhận cúp vinh danh Manulife Việt Nam: “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022”, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp ghi danh tại Giải thưởng nhân sự uy tín - HR Asia Awards.

* Chức danh: GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM  CÔNG TY TNHH MANULIFE (VIỆT NAM)

 * Mô tả công việc: 

- Xây dựng, đề xuất và quản lý các chính sách, quy trình và hệ thống quản lý rủi ro để bảo đảm công ty luôn hoạt động trong khuôn khổ Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp cũng như luôn tuân theo tất cả các chính sách rủi ro toàn cầu, bao gồm các rủi ro chiến lược, thị trường, tín dụng, thanh khoản, bảo hiểm và hoạt động bảo hiểm.

- Xây dựng văn hóa kiểm soát rủi ro tại Manulife Việt Nam. Phát triển và quản lý các sáng kiến ​​truyền thông và giáo dục nhằm thúc đẩy văn hóa nhận thức rủi ro tại khắp các văn phòng của Manulife tại Việt Nam và để đảm bảo cán bộ, nhân viên và đại lý hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro của Manulife để từ đó, nâng cao nhận thức và tuân thủ tất cả các chính sách rủi ro phù hợp.

- Phối hợp với các đơn vị kinh doanh để xác định, đo lường và báo cáo về mức độ rủi ro của các quốc gia và để đảm bảo rủi ro được quản lý trong phạm vi rủi ro cho phép.

- Đảm bảo hoạt động hiệu quả và phù hợp với chiến lược rủi ro của từng địa phương. Cung cấp hỗ trợ nhân viên bằng cách đóng vai trò tích cực trong việc thiết lập chương trình quản trị rủi ro hiệu quả và đảm bảo rằng tất cả các vị trí rủi ro trọng yếu, chính sách rủi ro, chấp nhận rủi ro và các hoạt động giảm thiểu rủi ro đều được các ủy ban rủi ro xem xét kỹ lưỡng, đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả được phát triển và giám sát khi rủi ro xảy ra bên ngoài hoặc tiếp cận mức chấp nhận rủi ro thấp nhất nếu phù hợp. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập bảo mật rủi ro của công ty và đảm bảo mức độ rủi ro phù hợp với kế hoạch chiến lược tổng thể. Tạo điều kiện thuận lợi xây dựng và thảo luận về các rủi ro đang phát triển và các chiến lược giảm thiểu rủi ro hiệu quả.

- Giám sát việc thực hiện quản lý hoạt động rủi ro và kiểm tra mô hình rủi ro, đồng thời đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục và hiệu quả.

- Thúc đẩy việc thực hiện các yêu cầu về Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp và Đánh giá Khả năng thanh toán Rủi ro riêng theo quy định của từng quốc gia và, nếu có thể, tìm cách hợp lý hóa các yêu cầu về Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp của tập đoàn Manulife và địa phương.

- Đảm bảo rằng Công ty luôn hoạt động trong khuôn khổ Quản lý Rủi ro của Manulife và tất cả các chính sách rủi ro toàn cầu, bao gồm các Rủi ro Doanh nghiệp và Hoạt động ban đầu.

- Đảm bảo rằng Công ty được thông báo về những thay đổi mới trong quy định của địa phương về khung quản lý rủi ro, cũng như áp dụng các quy tắc rủi ro mới theo chiến lược và định hướng của tập đoàn.

* Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công việc:

- Ứng viên có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm, trong đó có hơn 5 – 7 năm làm việc tại văn phòng Manulife Châu Á là một lợi thế lớn để có thể hiểu hết cách vận hành doanh nghiệp trong cùng tập đoàn.

- Ứng viên đã tốt nghiệp Cử nhân quản trị kinh doanh, đã hoàn tất các Khóa học, Chứng chỉ chuyên ngành bảo hiểm, rủi ro, thống kê và sản phẩm bảo hiểm,...để có thể hiểu và phân tích các rủi ro trong tổ chức tài chính, bảo hiểm của doanh nghiệp.

- Ứng viên đã từng làm việc qua nhiều vị trí khác nhau trong ngành bảo hiểm, đặc biệt đã từng thực hiện công việc quản lý rủi ro trong ngành bảo hiểm sẽ là một lợi thế lớn để có thể vừa hiểu hết cách vận hành, quản trị doanh nghiệp vừa có thể áp dụng các kỹ năng, kinh nghiệm quản lý và kiểm soát rủi ro.

- Có kiến ​​thức/ kinh nghiệm về tuân thủ và quản lý doanh nghiệp là một lợi thế.

- Sự nhạy bén về tài chính và định hướng phát triển kinh doanh cao.Kỹ năng nói và viết tiếng Anh tốt.

Địa điểm làm việc: Tòa nhà Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Q. 7, Tp. HCM.

Liên hệ: Ứng cử viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ về văn phòng hoặc liên hệ bộ phận tuyển dụng (điện thoại: (08) 5416 68888) trước ngày 31/03/2023.