Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Manulife Việt Nam: Thông báo tuyển dụng

Tại Manulife Việt Nam, chúng tôi đồng hành cùng khách hàng trong việc đưa ra các quyết định về bảo vệ sức khỏe, tăng trưởng tài sản cũng như hoạch định tương lai. Hành trình chuyển đổi số của chúng tôi với sự đầu tư lớn vào công nghệ nhằm mang đến những giải pháp và dịch vụ bảo hiểm sáng tạo cho người dân Việt Nam, để họ có thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Với hơn 1,5 triệu khách hàng, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và đối tác chiến lược phân phối sản phẩm bảo hiểm và mạng lưới 87 văn phòng trên cả nước, Manulife tự hào với lịch sử 23 năm là công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam.

81112ce9-7241-4229-9961-029f11d2ef8d-083049
6

Chức danh: TRƯỞNG PHÒNG CẤP CAO KHOA HỌC DỮ LIỆU, PHÂN TÍCH NÂNG CAO CÔNG TY TNHH MANULIFE (VIỆT NAM)

Mô tả công việc:

- Ứng viên sẽ đóng vai trò là nhà khoa học dữ liệu hàng đầu tại Trung tâm Phân tích Chuyên Môn Khu vực (CoE), báo cáo với Giám đốc Phân tích khu vực Châu Á.

- Ứng viên sẽ đóng vai trò dẫn đầu trong việc thúc đẩy các hoạt động phát triển và thương mại hóa giải pháp phân tích cấp Khu vực và tổ chức nhằm chuyển đổi các khái niệm phân tích thành giải pháp kinh doanh với lợi ích có thể đo lường được, đồng thời hỗ trợ Giám đốc điều hành hệ thống đại lý trong việc phát triển tổ chức phân tích mạnh mẽ, tạo doanh thu và xứng tầm trên thế giới.

-  Toán/Thống kê:

+ Quản lý sự phát triển các mô hình Phân tích dự đoán/Phân tích đề xuất nâng cao và các kịch bản mô hình về mặt thống kê nghiêm ngặt để hỗ trợ các sáng kiến ​​phân tích.

+ Làm việc với các nhóm và các quốc gia khác trong khu vực để thiết lập mô hình tiêu chuẩn khu vực, quản trị và đưa ra một bộ giải pháp mô hình chung; đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn Phân tích của khu vực để duy trì tính chặt chẽ và xây dựng sự kỷ luật trong phân tích.

+ Thiết lập và duy trì nguồn lưu trữ theo mô hình khu vực để thu thập, theo dõi và nhận biết các mô hình đang sử dụng

+ Bổ sung kiến ​​thức về các xu hướng/phát triển hiện tại và mới nổi ở phạm vi phân tích và đồng hành cùng với ban lãnh đạo để kết hợp các ý tưởng mới trong các chiến lược hiện tại và tương lai

+ Hướng dẫn chuyên môn cho nhóm phân tích trong nước về việc tiến hành các phân tích định lượng nâng cao nhằm tạo điều kiện cho việc nhắm mục tiêu, phân khúc hiệu quả và xác định các cơ hội quanh các kỹ năng kinh doanh, duy trì và tối ưu hóa chương trình tiếp thị.

- Chiến lược dữ liệu:

+ Làm việc với các tổ chức và Quốc gia tại văn phòng dữ liệu khu vực ở Manila, IS và các nhà cung cấp / đối tác bên ngoài để làm phong phú thêm cơ sở dữ liệu phân tích.

+ Phát triển và thúc đẩy thu thập dữ liệu phân tích khu vực, nâng cao, làm sạch và tối ưu hóa khả năng quản lý dữ liệu khu vực nhằm giúp cho việc phân tích mang đẳng cấp thế giới

- Quản lý tài năng: 

+ Hỗ trợ Giám đốc điều hành hệ thống đại lý trong việc tuyển dụng, đào tạo, phát triển, huấn luyện và giữ chân các tài năng phân tích giỏi nhất ở cấp tổ chức/quốc gia

+ Tham gia/lãnh đạo nhóm cộng đồng chuyên gia – đóng góp vào việc xây dựng các tài liệu đào tạo, tài liệu quản trị và nền tảng chia sẻ.

+ Quản lý nguồn dữ liệu khu vực chứa các giao thức mạng nội bộ

- Trách nhiệm giải trình (Cá nhân/chia sẻ):

+ Khoa học dữ liệu/Phân tích chính xác – Phát triển các khả năng phân tích hàng đầu thị trường, từ trí tuệ kinh doanh của tổ chức đến các mô hình nâng cao, triển khai các kỹ thuật/công cụ phân tích hàng đầu để cải thiện quy trình, tạo thông tin chi tiết đang diễn ra; theo kịp xu hướng phân tích dữ liệu lớn hiện đại và ứng dụng phương thức như vậy phù hợp với doanh nghiệp

+ Chiến lược dữ liệu phân tích – Phát triển và thúc đẩy chiến lược dữ liệu phân tích khu vực, bao gồm thu thập dữ liệu, nâng cao dữ liệu, làm sạch dữ liệu – và liên lạc với Văn phòng dữ liệu khu vực (RDO) và các tổ chức để tối ưu hóa khả năng quản lý dữ liệu khu vực nhằm giúp cho việc phân tích mang đẳng cấp thế giới.

 Quản lý Tài năng & Sở hữu Trí tuệ – Hỗ trợ Giám đốc điều hành hệ thống đại lý trong việc tuyển dụng, đào tạo, phát triển, huấn luyện và giữ chân các tài năng phân tích giỏi nhất ở cấp Đơn vị tổ chức / Quốc gia. Quản lý tập trung giao thức mạng nội bộ dưới dạng tài sản cốt lõi của tổ chức và thúc đẩy chia sẻ hiệu quả giao thức mạng nội bộ/bên ngoài giữa Khu vực và trong tổ chức.

Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công việc: 

+ Bằng đại học trở lên chuyên ngành về Khoa Học Thống kê, Phân tích Kinh doanh, Kinh tế hoặc Toán học.

+ Có ít nhất 6 năm kinh nghiệm làm việc tại Châu Á, trong lĩnh vực bảo hiểm chuyên ngành về Phân tích dữ liệu. Có Kiến thức về Bảo hiểm nhân thọ và đã từng làm cùng trong tập đoàn là một lợi thế để có thể hiểu được các chiến lược, mục tiêu của tập đoàn, tổ chức.

+ Kinh nghiệm thực tế về phân tích đa biến, mô hình hóa, phân khúc và phân tích khách hàng.

+ Sử dụng thành thạo kỹ thuật thống kê và các công cụ khai thác dữ liệu với kiến thức sâu rộng về thống kê

+ Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình chuyên nghiệp. Khả năng trình bày báo cáo/ phân tích dữ liệu và thống kê một cách đơn giản và rõ ràng.

Địa điểm làm việc: Tòa nhà Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Q. 7, Tp. HCM

Liên hệ: Ứng cử viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ về văn phòng hoặc liên hệ bộ phận tuyển dụng.

(điện thoại: (08) 5416 68888) trước ngày 15/04/2023