Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Manulife Việt Nam: Thông báo tuyển dụng

Tại Manulife Việt Nam, chúng tôi đồng hành cùng khách hàng trong việc đưa ra các quyết định về bảo vệ sức khỏe, tăng trưởng tài sản cũng như hoạch định tương lai. Hành trình chuyển đổi số của chúng tôi với sự đầu tư lớn vào công nghệ nhằm mang đến những giải pháp và dịch vụ bảo hiểm sáng tạo cho người dân Việt Nam, để họ có thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Với hơn 1,5 triệu khách hàng, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và đối tác chiến lược phân phối sản phẩm bảo hiểm và mạng lưới 87 văn phòng trên cả nước, Manulife tự hào với lịch sử 23 năm là công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam.

81112ce9-7241-4229-9961-029f11d2ef8d-083049

Chức danh: TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ RỦI RO CÔNG TY TNHH MANULIFE (VIỆT NAM)

Mô tả công việc:

Trưởng Phòng Quản Trị rủi ro của Công ty TNHH Manulife Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ tổ chức và Giám đốc Quản trị Rủi ro với nhiệm vụ là tuyến phòng thủ thứ 2 để xác định, triển khai và thực hiện chương trình quản lý và điều hành rủi ro hiệu quả, đồng thời giám sát các sáng kiến ​​và tổ chức hoạt động nhằm giảm thiểu rủi ro cho tổ chức.

Vai trò này cũng sẽ mang đến cho ứng viên cơ hội làm việc và cộng tác với nhiều nhóm quản lý rủi ro trong tập đoàn Manulife bằng cách thực hiện các chương trình rủi ro khác nhau, phù hợp với các yêu cầu quản lý rủi ro của nhóm/khu vực và quy định của địa phương. Trong số các nhiệm vụ khác, ứng viên thành công sẽ có các trách nhiệm chính sau:

1.      Tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hiệu quả trong khuôn khổ quản lý rủi ro doanh nghiệp và rủi ro hoạt động bằng cách lập ra tuyến giám sát phòng thủ thứ hai thông qua thăm dò, thử thách và đánh giá rủi ro

2.      Thực hiện chức năng tư vấn để hỗ trợ lãnh đạo và nhân viên cải thiện kỹ năng đánh giá rủi ro, nâng cao nhận thức về rủi ro, thúc đẩy văn hóa rủi ro lành mạnh, củng cố trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong toàn tổ chức.

3.      Phát triển và duy trì báo cáo rủi ro chính, cung cấp phân tích và hiểu biết sâu sắc cho Ủy ban rủi ro, đội ngũ quản lý rủi ro cũng như điều hành cùng với các bên liên quan chính khác như cơ quan quản lý và hội đồng thành viên.

4.      Đóng góp vào sự thành công của sáng kiến ​​bằng cách xem xét cách tiếp cận dựa trên rủi ro và các ưu tiên của tổ chức, đồng thời áp dụng kiến ​​thức chuyên môn về rủi ro để hỗ trợ các cuộc thảo luận về rủi ro và đưa ra quyết định sáng suốt phù hợp với từng loại rủi ro.

5.      Hợp tác và làm việc độc lập với các nhóm nhân sự rủi ro Toàn cầu/Châu Á, Kiểm toán nội bộ, Tuân thủ và Rủi ro bảo mật thông tin để cung cấp khả năng giám sát rủi ro bổ sung và hiệu quả đối với việc quản lý và kiểm soát rủi ro.

6.      Dẫn dắt và hỗ trợ nhiều hoạt động quản lý rủi ro, bao gồm đánh giá các rủi ro, xác định và quản lý rủi ro mới nổi, đảm bảo rằng các biện pháp kiểm soát được tập trung đúng mức.

7.      Rà soát các kế hoạch khắc phục đối với các sự cố rủi ro/tổn thất, đảm bảo chúng được giải quyết kịp thời, bao gồm phân tích nguyên nhân gốc rễ.

8.      Đưa ra các khuyến nghị để kiểm soát và cải tiến quy trình.

9.      Thực hiện các hành động để thúc đẩy văn hóa nhận thức rủi ro mạnh mẽ, bao gồm chuẩn bị và trình bày các chương trình huấn luyện nhân viên.

10.   Trả lời các báo cáo Kiểm toán và Tuân thủ và hỗ trợ xây dựng các kế hoạch khắc phục

11.   Bản địa hóa và thực hiện các chính sách, tiêu chuẩn và hướng dẫn rủi ro, đảm bảo phù hợp với các chính sách và thông lệ tốt nhất của tập đoàn tài chính Manulife, đồng thời tuân thủ các yêu cầu và tiêu chuẩn nội bộ và bên ngoài.

12.   Góp phần xây dựng các chỉ số rủi ro chính để theo dõi các rủi ro đã xác định

13.   Đánh giá tính hợp lý của các hạn mức rủi ro tài chính để địa phương thực hiện

14.   Bất kỳ vấn đề nào khác do Giám đốc quản trị rủi ro giao phó, chủ yếu về Quản lý Rủi ro Tài chính, Rủi ro Sản phẩm và Rủi ro Hoạt động.

Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công việc 

 - Bằng cử nhân, ưu tiên chuyên ngành Khoa học thống kê, Tài chính, Kinh tế, Toán học hoặc Quản trị kinh doanh

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm về Quản lý rủi ro, Tài chính, Kiểm toán nội bộ, Actuarial hoặc Operations

- Kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa quốc gia là cần thiết

- Kiến thức làm việc vững chắc về các hoạt động trong một tổ chức dịch vụ tài chính, các sản phẩm bảo hiểm và khả năng điều hướng các chính sách và tiêu chuẩn rủi ro của công ty

- Khả năng kết hợp kiến ​​thức kinh doanh tổng quát và kiến ​​thức tài chính/ thống kê.

- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả cao với khả năng đàm phán, gây ảnh hưởng và hợp tác để chia sẻ thành công và xây dựng mối quan hệ với các đối tác và các bên liên quan chính

- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói xuất sắc, với khả năng truyền đạt hiệu quả các ý tưởng và khuyến nghị bằng lời nói và bằng văn bản

- Sự tự tin và khả năng tương tác và trình bày với quản lý cấp cao với mức độ tín nhiệm cao

- Kỹ năng lãnh đạo trong việc đạt được các mục tiêu của bộ phận, dự án và cá nhân

- Nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, nhưng cũng chú ý đến chi tiết và có kỹ năng phân tích, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề xuất sắc với khả năng suy nghĩ chiến lược

- Định hướng kết quả, với khả năng quản lý các ưu tiên và dự án cạnh tranh

- Khả năng làm việc độc lập

Địa điểm làm việc: Tòa nhà Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Q. 7, Tp. HCM

Liên hệ: Ứng cử viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ về văn phòng hoặc liên hệ bộ phận tuyển dụng (điện thoại: (08) 5416 68888) trước ngày 26/05/2023