Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Manulife Việt Nam: Thông báo tuyển dụng

Tại Manulife Việt Nam, chúng tôi đồng hành cùng khách hàng trong việc đưa ra các quyết định về bảo vệ sức khỏe, tăng trưởng tài sản cũng như hoạch định tương lai. Hành trình chuyển đổi số của chúng tôi với sự đầu tư lớn vào công nghệ nhằm mang đến những giải pháp và dịch vụ bảo hiểm sáng tạo cho người dân Việt Nam, để họ có thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Với hơn 1,5 triệu khách hàng, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và đối tác chiến lược phân phối sản phẩm bảo hiểm và mạng lưới 87 văn phòng trên cả nước, Manulife tự hào với lịch sử 23 năm là công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam.

Chức danh: CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN CÔNG TY TNHH MANULIFE (VIỆT NAM)

Mô tả công việc:

-  Chịu trách nhiệm về quy trình tính toán phí bảo hiểm và xây dựng quy tắc, điều khoản của các sản phẩm bảo hiểm; xác nhận phí bảo hiểm được xây dựng trên số liệu thống kê, đảm bảo tính khả thi về kinh tế, kỹ thuật của sản phẩm và khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm; hàng năm đánh giá chênh lệch giữa các giả định tính phí so với thực tế triển khai của từng sản phẩm.

-  Quản lý quy trình tính toán trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Việt Nam và chuẩn mực IFRS.

-  Tham gia quản lý việc tách quỹ và tính toán phân chia thặng dư hàng năm của quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm; lập báo cáo riêng về tách quỹ chia lãi, đề xuất số lãi chia cho từng chủ hợp đồng để cấp có thẩm quyền của công ty quyết định.

-  Quản lý, giám sát việc xây dựng các mô hình tính toán phí bảo hiểm cho sản phẩm/hợp đồng bảo hiểm theo Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) 17 để giảm thiểu rủi ro sai sót; hỗ trợ ban lãnh đạo và các bên liên quan hiểu tác động của chuẩn mực mới.

-  Định kỳ đánh giá tình hình hoạt động đầu tư, các rủi ro phát sinh và đề xuất về tài sản đầu tư, thời hạn đầu tư của từng loại tài sản và các yêu cầu của Hiệp Hội Bảo Hiểm

-   Đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp và xác nhận vào báo cáo khả năng thanh toán gửi Bộ Tài Chính.

Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công việc 

-    Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Tính toán phí Bảo hiểm, đồng thời có chứng chỉ là thành viên của Hiệp hội các nhà tính toán bảo hiểm được quốc tế thừa nhận rộng rãi.

-    Hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc về tính toán phí bảo hiểm tại các tập đoàn tài chính, bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm sức khỏe ở nước ngoài để có cái nhìn toàn cảnh và chuyên sâu trong lĩnh vực tính toán, tính toán tài chính bảo hiểm, am hiểu quy trình vận hành chung và cách thức hoạt động. Trong đó, có ít nhất 10 năm làm việc cho Manulife với vị trí quản lý liên quan nhằm hiểu rõ văn hóa làm việc, quy tắc và chuẩn mực nội bộ của chúng tôi.

-   Có khả năng áp dụng các khái niệm tính toán vào lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.

-   Có năng lực đàm phán và tạo ảnh hưởng, là người lãnh đạo có trách nhiệm và sẵn sàng thay đổi các quan điểm, cách tiếp cận hiện hữu.

CA052E60-26A3-49FB-8DF5-1BC9478740AE

Manulife Việt Nam lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh là một trong những “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”

Địa điểm làm việc:

Tòa nhà Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Q. 7, Tp. HCM

Liên hệ: Ứng cử viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ về văn phòng hoặc liên hệ bộ phận tuyển dụng

(điện thoại: (08) 5416 68888) trước ngày 15/09/2023