Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mất hồ sơ gốc có xin cấp lại bằng lái xe được không?

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT thì người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, được xét cấp lại giấy phép lái xe. Trường hợp không có hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị mất thì vẫn được cấp lại giấy phép lái xe theo quy định.

infographic 7 (3)