Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Miễn nhiệm chức vụ, cho thôi làm đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Phú Cường

Chiều 22/5, tại phiên họp về công tác nhân sự, Quốc hội đã chính thức miễn nhiệm chức vụ đối với Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Phú Cường.

Cuối buổi làm việc sáng nay, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khoá XV đối với ông Nguyễn Phú Cường (thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai).

Sau quy trình thảo luận tại đoàn và tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, chiều 22/5, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín.

Kết quả, Quốc hội đồng ý miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khoá XV đối với ông Nguyễn Phú Cường.

Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Phú Cường với tỷ lệ 462/464 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93,33% tổng số đại biểu).

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm

Ông Nguyễn Phú Cường được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khoá XV từ tháng 7/2021.

Ngày 15/5 vừa qua, Trung ương thống nhất cho ông Nguyễn Phú Cường thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương khóa XIII. Ngày 16/5, ông Nguyễn Phú Cường có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và thôi các chức vụ do Quốc hội khoá XV bầu.

Cuối năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện một số dự án và công tác cổ phần hóa. Có những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, bị xử lý hình sự.

Cùng với một số cán bộ của tỉnh, ông Nguyễn Phú Cường phải chịu trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên trong giai đoạn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.