Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mở rộng phạm vi dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế

(Dân sinh) - Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 13 diễn ra chiều 21/8, HĐND tỉnh Thừa Thiên khoá 8 đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, mở rộng phạm vi Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Người dân trong vùng ảnh hưởng của Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế thu dọn đồ đạc để chuyển đến nơi ở mới, trả lại mặt bằng cho Nhà nước. Ảnh tư liệu

Người dân trong vùng ảnh hưởng của Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế thu dọn đồ đạc để chuyển đến nơi ở mới, trả lại mặt bằng cho Nhà nước. Ảnh tư liệu

Năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế (Đề án) và được điều chỉnh vào cuối năm 2020. Đề án dự kiến sẽ thực hiện di dời khoảng 5.470 hộ dân, trong đó có 2.596 hộ chính, 2.874 hộ phụ (chia làm 2 giai đoạn), với tổng vốn đầu tư 5.615 tỷ đồng (Di dời, giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ 3.7645 tỷ đồng; Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ 1.850 tỷ đồng)

Đến nay, Đề án giai đoạn 1) đã thực hiện tại các khu vực Thượng Thành, Eo Bầu, Hộ Thành Hào - Tuyến Phòng Lộ, Trấn Bình Đài, Hồ Tịnh Tâm, Đàn Xã Tắc, khu vực tiếp giáp BCH Quân sự tỉnh, Hồ Học Hải, Khâm Thiên Giám, Xiển Võ Từ và Lục Bộ tại Thượng Thư Đường Bộ Công, với tổng số hộ bị ảnh hưởng 5.024 hộ (2.239 hộ chính, 2.785 hộ phụ). Thừa Thiên Huế cũng đã xây dựng các khu tái định cư (10 khu) với tổng diện tích 83,84ha, tạo quỹ đất 4.062 lô, đảm bảo quỹ đất để bố trí tái định cư giai đoạn 1 của Đề án.

Hiện nay, UBND thành phố Huế đã phê duyệt bố trí tái định cư cho 2.677 lô (hộ chính: 1.492 lô, hộ phụ : 1.089 lô, giao thêm đối với các trường hợp thu hồi diện tích đất ở lớn từ 200m2 trở lên: 96 lô). Đồng thời xây dựng trường mầm non Hương Sơ; xây dựng 39 nhà tái định cư cho các hộ nghèo từ tiền bồi thường, hỗ trợ của hộ dân và xã hội hóa.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Quần thể di tích Cô đô Huế là di tích cấp quốc gia đặc biệt, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. 

Do đó, cần thực hiện Đề án giai đoạn 2 để di dời các hộ dân còn lại trong khu vực Kinh thành và các khu vực di tích Quần thể di tích Cố đô Huế nằm ngoài hệ thống Kinh thành để tiếp tục gìn giữ, bảo vệ các giá trị lịch sử, bảo tồn văn hóa do tiền nhân để lại; ổn định cuộc sống của người dân sống trong khu vực I, khu vực II khoanh vùng bảo vệ di tích, đảm bảo môi trường, chỉnh trang cảnh quan; phát huy giá trị di tích, tạo sản phẩm du lịch; ổn định và nâng cao đời sống người dân; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Trước đó, ngày 18/4/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 137/TBVPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó có nội dung về mở rộng Đề án để di dời các hộ dân tại các khu vực thuộc quần thể di tích Cố đô Huế nằm ngoài Kinh thành Huế; áp dụng Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giai đoạn 1 để tiếp tục thực hiện giai đoạn 2.

Từ cơ sở nêu trên, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị điều chỉnh, mở rộng phạm vi Đề án thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng phạm vi các di tích (19 khu vực): Hổ Quyền, Voi Ré, Chùa Thiên Mụ, Văn Miếu - Võ Miếu, Đàn Nam Giao, Lăng Minh Mạng, Lăng Thiệu Trị, Lăng Tự Đức, Lăng Dục Đức, Lăng Đồng Khánh, Lăng Khải Định, Lăng Gia Long, Lăng Trường Cơ, Lăng Cơ Thánh, Điện Hòn Chén, Trấn Hải Thành, Lăng Vạn Vạn, Đàn Âm Hồn, Quốc Tử Giám cho khoảng 1.287 hộ dân (489 hộ chính, 798 hộ phụ); tổng mức đầu tư giải phóng mặt bằng khoảng 664 tỷ đồng. Mặt khác, xây dựng khu dân cư phục vụ giải phóng mặt bằng có diện tích khoảng 9,04 ha, tổng mức đầu tư khoảng 162,7 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2025 (giai đoạn 2 của Đề án).

Song song với Nghị quyết điều chỉnh, mở rộng phạm vi Đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 11) để tạo quỹ đất tái định cư giải phóng mặt bằng phục vụ Đề án. Khu vực 11 có diện tích xây dựng dự án khoảng 4,22ha, với tổng mức đầu tư 75,97 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 3 năm.