Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Một số điểm mới của Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Thông tư số 17 ngày 10/10/2023 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia có một số điểm mới so với quy định cũ.

Thông tư số 17 ngày 10/10/2023 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia có một số điểm mới so với quy định cũ.

Thông tư số 17 ngày 10/10/2023 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia có một số điểm mới so với quy định cũ.

Theo đó, về số lượng thí sinh dự thi, thống nhất cách hiểu và đảm bảo tính thực tế, khả thi của một số nội dung quy định các đơn vị tối đa là 10 thí sinh; riêng TP Hồ Chí Minh và Hà Nội 20 thí sinh.

Về ra đề thi, chấm thi; về tiêu chuẩn, điều kiện các thành viên tham gia Hội đồng coi thi Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế… tăng cường sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học, sở giáo dục và đào tạo trong các khâu tổ chức thi.

Tiếp tục duy trì tổ chức buổi thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học ở Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế. Đối với  Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thay việc tổ chức buổi thi thực hành trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bằng việc đề thi các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học có nội dung hỏi yêu cầu thí sinh giải quyết bằng kiến thức liên quan đến kỹ năng thí nghiệm, thực hành.

 

Tăng tỷ lệ giải của kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia bảo đảm phù hợp với quy định của các Olympic khu vực và quốc tế. Theo đó, 60% đạt giải từ Khuyến khích trở lên (những năm trước là 50%); trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải, số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải.

Quy chế mới đồng thời bổ sung Giấy chứng nhận trong kỳ thi. Theo đó, Giấy chứng nhận học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông được cấp cho các thí sinh tham dự kỳ thi nhưng không đoạt giải, điều này giúp các em có được thông tin lưu giữ lâu dài cho cá nhân về tham gia Kỳ thi.

Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra để thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT đồng thời nâng cao trách nhiệm chuyên môn của các chuyên gia khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên các học viện, viện nghiên cứu, các đại học, trường đại học và giáo viên trường THPT tham gia tổ chức thi.

Cùng với đó, bổ sung các quy định liên quan đến vận chuyển đề thi để khi cần thiết triển khai vận chuyển đề thi qua hệ thống của Ban Cơ yếu Chính phủ và hình thức thi trên máy vi tính kết nối mạng cục bộ/nội đối với môn tin học. Linh hoạt trong quy định địa điểm tổ chức thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế.