Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mùa khô 2022 - 2023, Đồng Tháp dự kiến tìm kiếm 60 bộ hài cốt liệt sĩ

(Dân sinh) - Giai đoạn XXII (mùa khô 2022 - 2023), tỉnh Đồng Tháp dự kiến sẽ tìm kiếm, quy tập được 60 bộ hài cốt liệt sĩ (tại Campuchia 50 bộ, trong tỉnh 10 bộ).

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia và trong nước giai đoạn XXII (mùa khô 2022 - 2023).

Theo Kế hoạch, công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được tiến hành tại tỉnh PrâyVeng và PuaSát (Campuchia); trên địa bàn tỉnh ở các huyện: Tân Hồng, Lai Vung, Tam Nông, Cao Lãnh và các địa phương khác khi được cung cấp thông tin. 

Trong mùa khô 2021 - 2022, Đội Công tác K91 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã tìm kiếm và đưa hồi hương 80 hài cốt liệt sĩ.

Trong mùa khô 2021 - 2022, Đội Công tác K91 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã tìm kiếm và đưa hồi hương 80 hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở Campuchia có 105 người chia làm 02 đợt, đợt 1 từ ngày 12/10/2022 đến 14/01/2023, đợt 2 từ ngày 1/2/2023 đến 20/7/2023. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở trong nước là 46 người, thời gian thực hiện từ ngày 1/8/2022 đến 30/9/2023. Dự kiến trong đợt này sẽ đào tìm được 60 bộ hài cốt liệt sĩ (tại Campuchia 50 bộ, trong tỉnh 10 bộ). 

Trong mùa khô 2021 - 2022, Đội Công tác K91 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã tìm kiếm và đưa hồi hương 80 hài cốt liệt sĩ, trong đó 75 hài cốt ở địa bàn hai tỉnh Prâyveng, PuaSát và 5 hài cốt liệt sĩ tìm thấy trên địa bàn Đồng Tháp. 

Từ năm 2001 đến nay, thực hiện chủ trương của Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia, được sự ủng hộ, giúp đỡ của lực lượng vũ trang, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Pursat, Preyveng (Campuchia), Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập tổng cộng 1.981 hài cốt liệt sĩ; trong đó có 93 hài cốt đã xác định được danh tính.