Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mức phạt hành chính khi không đăng ký nội quy lao động

Theo khoản 2 Điều 19 Nghị định 12/2022/NĐ-CP phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây.

infographic 5 (6)