Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mức phạt lỗi không có hoặc không mang bằng lái xe năm 2023

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức phạt đối với lỗi không có hoặc không mang bằng lái xe cụ thể như sau.

infographic 6