Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Mức xử phạt trong trường hợp có việc làm nhưng không thống báo cho Trung tâm dịch vụ việc làm là bao nhiêu?

(Dân sinh) - Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Thái Nguyên. Tôi được biết có quy định nếu người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tìm được việc làm mới nhưng không thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm thì sẽ bị xử phạt, vậy xin hỏi mức xử phạt trong trường hợp này là bao nhiêu tiền?

20211028-083344

Bạn Nguyễn Quỳnh Hương ở Thái Nguyên có câu hỏi như sau: Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Thái Nguyên. Tôi được biết có quy định nếu người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tìm được việc làm mới nhưng không thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm thì sẽ bị xử phạt, vậy xin hỏi mức xử phạt trong trường hợp này là bao nhiêu tiền?

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời:

Theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm thì trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây: Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; Trường hợp bất khả kháng.

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người lao động thuộc các trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp do có việc làm, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, hưởng lương hưu hằng tháng, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, người lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và kèm theo bản sao giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 40 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì người lao động sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp không thông báo theo quy định với Trung tâm dịch vụ việc làm khi tìm được việc làm.

Như vậy, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động không đến thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm khi có việc làm mới theo quy định thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định nêu trên.