Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Năm 2022: Quảng Ninh tập trung đổi mới hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm

Năm 2022, trước diễn biến phức tạp của tệ nạn mại dâm, Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh đã tập trung và đổi mới hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức các cấp, ngành trong phòng chống tệ nạn mại dâm, qua đó góp phần giảm thiểu tệ nạn này.

Theo báo cáo của Sở LĐ - TB&XH tỉnh Quảng Ninh, trong năm 2022, Sở đã thực hiện lồng ghép các nguồn lực, hoạt động để triển khai các quy định pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm, nhằm góp phần nâng cao ý thức, chuyển đổi nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương và người dân về công tác phòng, chống mại dâm; chủ động, tích cực đưa tin bài trên các phương tiện truyền thông và Trang thông tin điện tử của Sở; thực hiện các bài viết đăng trên Báo và Tạp chí của ngành về phòng, chống mại dâm; tổ chức in 70.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống mại dâm và các tệ nạn xã hội để cấp phát cho các địa phương, đơn vị.

Tổ chức tổ chức 30 lớp tập huấn kỹ năng tư vấn, tuyên truyền về công tác phòng, chống mại dâm và TNXH cho 2.635 cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc 03 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và 30 xã, phường trên địa bàn thị xã Đông Triều, Quảng Yên và thành phố Uông Bí; 06 lớp tập huấn nâng cao năng lực công tác tiếp cận cộng đồng, hỗ trợ giảm hại về mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về cho 420 đại biểu là trưởng thôn/khu, cộng tác viên Công tác xã hội tại huyện Vân Đồn, Tiên Yên, Ba Chẽ.Bên cạnh đó, các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh cũng tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập huấn kiến thức về phòng, chống mại dâm với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực để góp phần thực hiện chỉ tiêu theo Kế hoạch của UBND tỉnh.Trong năm, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 04 buổi tuyên truyền ngoại khóa, lồng ghép nội dung phòng, chống mại dâm; 05 buổi ngoại khóa chuyên đề về phòng, chống mại dâm tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh thu hút trên 4.500 học sinh tham dự.

Trung tâm Truyền thông tỉnh đã thực hiện trên 70 tin, bài, ảnh, phóng sự về công tác phòng, chống mại dâm. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội trong năm 2022 cho gần 2.500 lượt cán bộ công đoàn và công nhân lao động khu vực ngoài Nhà nước; cấp phát 3.700 tờ rơi về nội dung phòng, chống mại dâm, ma túy và tệ nạn xã hội. Phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh duy trì hoạt động 05 điểm tư vấn pháp luật và tiếp công nhân lao động hằng tháng tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Một buổi tập huấn về công tác phòng, chống TNXH và tệ nạn mại dâm do Hội LHPN TP Uông Bí tổ chức ngày 31/5/2022

Một buổi tập huấn về công tác phòng, chống TNXH và tệ nạn mại dâm do Hội LHPN TP Uông Bí tổ chức ngày 31/5/2022

Riêng Sở Văn hóa- Thể thao đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tuyêntruyền 9.500 lượt trên loa truyền thanh các thôn, bản, khu phố về hỏi đáp pháp luật liên quan đến an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, tệ nạn mại dâm; Đoàn nghệ thuật dàn dựng 05 chương trình nghệ thuật tổng hợp biểu diễn 150 buổi phục vụ nhân dân thu hút 119 nghìn lượt người xem.

Đặc biệt, các huyện, thành phố trong tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức, triển khai công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, góp phần kéo giảm tình hình tệ nạn mại dâm. Trong đó, thành phố Móng Cái đã chỉ đạo 17/17 xã, phường xây dựng kế hoạch tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm; thực hiện đăng 12 tin bài để tuyên truyền về phòng, chống mại dâm và thông tin vụ việc mua bán dâm trên các trang thông tin điện tử của địa phương.

Móng Cái cũng chủ động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống mại dâm gắn với việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, chương trình phòng, chống mua bán người, phòng, chống HIV/AIDS.

Các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều hình thức đa dạng trong tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn mại dâm

Các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều hình thức đa dạng trong tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn mại dâm

Thành phố Cẩm Phả đã tuyên truyền, vận động 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm đăng ký cam kết không tổ chức, tham gia hoạt động mại dâm; chỉ đạo tuyên truyền 16/16 xã, phường mở hòm thư tố giác tội phạm và các hành vi liên quan đến tệ nạn mại dâm để quần chúng cùng tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Thành phố Uông Bí đã chỉ đạo UBND các xã, phường duy trì phát thanh cónội dung về phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống mại dâm trên loa truyền thanh 1 lần/tuần; tổ chức treo 25 băng zon, 150 baner tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm; thực hiện tuyên truyền, ký cam kết không vi phạm tệ nạn mại dâm cho gần 20.000 học sinh, sinh viên và 300 nhà hàng, cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Ban chỉ đạo 138 của huyện Ba Chẽ đã chủ động phối hợp với các ngành liênquan tiến hành kẻ vẽ 30 khẩu hiệu, treo 50 băng zôn, tranh cổ động, cấp phát 1000 tờ rơi phòng chống mại dâm.

Nhờ những biện pháp tuyên truyền tích cực nêu trên, công tác phòng, chống mại dâm của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2022 đã đạt những kết quả tích cực, tệ nạn mại dâm liên tục được kiểm soát, không để xảy ra những điểm nóng, tụ điểm phức tạp, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn.