Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Năm 2023, Đồng Tháp đào tạo nghề cho hơn 13.400 người

(Dân sinh) - Đồng Tháp hướng đến mục tiêu đào tạo nghề phi nông nghiệp cho trên 13.400 người.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhằm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Đồng Tháp hướng đến mục tiêu đào tạo nghề phi nông nghiệp cho trên 13.400 người.

UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành “Kế hoạch đào tạo nghề phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023”. Với mục tiêu chung luôn nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp, bảo đảm nguồn nhân lực có chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng nghề, nâng cao năng suất lao động đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động trong và ngoài nước, gắn đào tạo nghề với thực hiện “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới”.

Qua đó, tỉnh này đã đưa mục tiêu đào tạo nghề phi nông nghiệp cho trên 13.400 người trên địa bàn, chia theo trình độ: Sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là 9.038 người; trung cấp 2.505 người;

Cao đẳng 1.897 người, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh lên hơn 75% trong đó qua đào tạo nghề đạt trên 54%, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt tối thiểu 80%.

Đặc biệt, đối với các ngành, nghề trọng điểm, phấn đấu đến năm 2025 có 50% chương trình đào tạo các ngành nghề trọng điểm được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.