Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngành LĐ-TB&XH Hà Nội tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc

Ngày 15/9, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội tổ chức Hội nghị Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Sở LĐ-TB&XH Hà Nội và trực tuyến với 38 điểm cầu của các đơn vị trực thuộc cùng sự tham gia của 500 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành.

Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội Doãn Trung Tuấn triển khai nội dung Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội Doãn Trung Tuấn triển khai nội dung Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội Doãn Trung Tuấn triển khai nội dung Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 171-KH/TU của Thành ủy Hà Nội và nhấn mạnh: Chỉ thị số 24-CT/TU được ban hành ngày 7/8/2023 hàm chứa tất cả quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, đó là tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm trong giải quyết công vụ, trong hệ thống chính trị của TP. Chỉ thị nhấn mạnh kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Chỉ thị số 24-CT/TU có 6 nội dung quan trọng và nội dung thứ bảy là tổ chức thực hiện. Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội Doãn Trung Tuấn đã có sự phân tích rất kỹ 6 nội dung về: Tuyên truyền nâng cao nhận thực, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động; Nâng cao kỷ luật, kỷ cương; Tập trung rà soát về tổ chức bộ máy, quy chế làm việc tại các đơn vị. Và thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, đó là phải kịp thời thay thế ngay những cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ mà không đạt được yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó là chỉ đạo, khuyến khích các đơn vị tổ chức phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 171-KH/TU của Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội Doãn Trung Tuấn cũng đề nghị Sở LĐ-TB&XH Hà Nội tham mưu cho TP để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao năng suất lao động, làm cơ sở để phát triển TP thông minh.

Với việc Việt Nam – Hoa Kỳ là đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có nội dung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội nghiên cứu nội dung này và cùng các đơn vị liên quan của TP tham mưu cho TP chiến lược trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho Công nghiệp bán dẫn…

Chỉ thị số 24-CT/TU là nội dung cực kỳ quan trọng. Vì thế, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội Doãn Trung Tuấn đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, tổ chức, các cơ sở của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội có trách nhiệm triển khai và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là cơ sở, căn cứ để chúng ta quản lý, lãnh đạo, điều hành để đánh giá chất lượng công việc của tổ chức và cá nhân.

Với những kết quả đã đạt được của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, của Đảng bộ trong thời gian qua, trong thời gian tới ngành LĐ-TB&XH Thủ đô phát huy truyền thống 78 năm của ngành, tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn. Và sẽ có những mô hình, cách làm hay để nhân rộng trên địa bàn TP Hà Nội và cả nước.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành LĐ-TB&XH Hà Nội đã được đồng chí Doãn Trung Tấn thông tin bài bản và cụ thể nội dung Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy, cộng với những câu chuyện thực tế, ví dụ rõ ràng để dễ tiếp thu và triển khai thực tế.

Sở và các đơn vị trực thuộc tiếp thu toàn bộ ý kiến, nội dung mà đồng chí Bí thư đã quán triệt. Đồng thời, thực hiện tốt những nội dung liên quan đến công tác chuyên môn cũng như công tác xây dựng Đảng, xây dựng quy tắc ứng xử trong cơ quan, xây dựng văn hóa cơ quan, kể cả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và các vấn đề khác. Qua đó để xây dựng hình ảnh của ngành LĐ-TB&XH ngày càng đẹp hơn trong lòng nhân dân Thủ đô. Toàn bộ những ý kiến của đồng chí Doãn Trung Tuấn sẽ được cụ thể hóa thành từng công việc, những hành động cụ thể để triển khai hiệu quả công tác trong toàn ngành.

Riêng về nội dung thi đua, ngày 27/9 tới đây, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Người tốt, việc tốt năm 2023 và Giám đốc Sở sẽ phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch 171 của Thành ủy Hà Nội trong toàn ngành.