Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Dân sinh) - Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (Hội nghị Trung ương 7) đã khai mạc sáng ngày 15/5/2023 tại Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc Hội nghị.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc Hội nghị.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về Chương trình Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo tóm tắt kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định những nội dung sau:

1.Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thôi giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII.

3. Cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV bầu, phê chuẩn theo quy định tại Kỳ họp thứ 5.

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 7 biểu quyết.

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 7 biểu quyết.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo kiểm điểm cá nhân của các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.