Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nghị quyết 11: Tạo động lực và "sức bật" cho lao động Quảng Bình

Tiếp nối các chương trình tín dụng chính sách đã và đang phát huy hiệu quả, thì việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ ở tỉnh Quảng Bình là một trong những giải pháp tạo thêm nhiều động lực và “sức bật” cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, tăng thu nhập và tạo được thêm việc làm cho lao động tại địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Bình đã tập trung đẩy nhanh việc giải ngân, đưa nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi đến với người lao động. Qua đó, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hôi, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Nghị quyết 11 triển khai với 5 gói vay, trong đó đặc biệt là gói cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Từ nguồn vốn vay này, nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã vượt qua khó khăn, tăng thu nhập và tạo được thêm việc làm cho lao động tại địa phương. Tại tỉnh Quảng Bình, Nghị quyết số 11 được triển khai thực hiện từ tháng 4/2022. Khi được triển khai, các đơn vị, địa phương đã cố gắng, phấn đấu giải ngân nhanh nguồn vốn nhằm đưa vốn vay kịp thời đến các doanh nghiệp, người dân, đúng đối tượng.

Người lao động Quảng Bình vay vốn hỗ trợ việc làm đầu tư trrang trại trồng cây ăn quả

Người lao động Quảng Bình vay vốn hỗ trợ việc làm đầu tư trrang trại trồng cây ăn quả

Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng Bình Trần Văn Tài cho biết: “Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Tổng Giám đốc NHCSXH, UBND tỉnh Quảng Bình về triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, Chi nhánh NHCSXH tỉnh xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và đã khẩn trương thực hiện. NHCSXH tỉnh Quảng Bình đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, phát động phong trào thi đua số 352/NHCS-TĐKT ngày 14/4/2022 về việc đẩy mạnh giải ngân, hoàn thành sớm chỉ tiêu kế hoạch dư nợ các chương trình phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 11/NQ-CP, trong đó khen thưởng hàng tháng và trực tiếp khen thưởng đến tập thể, cá nhân thực hiện tốt, tạo động lực lan tỏa trong quá trình triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP”.

“Bên cạnh đó, NHCSXH còn phối hợp các Sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổng hợp nhu cầu cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP, đồng thời chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện, thị xã chủ động báo cáo UBND, Trưởng Ban đại diện HĐQT cùng cấp để triển khai thực hiện và tháo gỡ các khó khăn khi thực hiện chính sách cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP. Đã ban hành văn bản 812/NHCS-KHTD ngày 05/8/2022 về việc triển khai rà soát nhu cầu vay vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP. Chỉ đạo các Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện phối hợp với UBND cấp xã và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác thực hiện rà soát, tiếp cận, nắm bắt nhu cầu vay vốn năm 2022-2023, tìm kiếm khách hàng, hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn kịp thời, nâng cao công tác kiểm tra giám sát, công khai minh bạch, tránh trục lợi chính sách” - ông Trần VănTài chia sẻ.

“Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc quản lý, theo dõi quá trình triển khai thực hiện các chính sách cho vay, hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đảm bảo tính kịp thời, liên tục, chính xác, an toàn. Công tác tuyên truyền chính sách: Tổ chức in ấn tờ rơi phát tại điểm giao dịch xã; gửi văn bản đến các cơ quan, sở ngành phối hợp tuyên truyền các chương trình cho vay chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; tuyên truyền dưới nhiều hình thức, thông qua các cơ quan truyền thông, báo chí trung ương và địa phương, thông qua hệ thống mạng xã hội, hệ thống loa phát thanh xã phường đã thực hiện truyền thông sâu rộng chính sách để các cơ quan, đơn vị và toàn dân được biết”- Giám đốc Trần Văn Tài nhấn mạnh.

Tiếp nối các chương trình tín dụng chính sách đã và đang phát huy hiệu quả, thì việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ là một trong những giải pháp tạo thêm nhiều động lực và “sức bật” cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Sau khi giải ngân, NHCSXH sẽ phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát để các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, đồng thời tiếp tục rà soát, tiếp nhận hồ sơ để thực hiện cho vay theo kế hoạch của Trung ương giao.  

Được biết, đến nay Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo đơn vị khẩn trương khảo sát đối tượng tập trung giải ngân, kết quả dư nợ đến nay đạt 851.198 triệu đồng với 7.128 món vay, đạt 81,35% kế hoạch tăng trưởng. Trong đó, cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 3.885 món với số tiền 204.109 triệu đồng đạt 55,16% kế hoạch tăng trưởng.

Vay vốn hỗ trợ việc làm theo NQ11, GQVL, phát triển Làng nghề xã Quảng Thanh - Quảng Trạch (Quảng Bình)

Vay vốn hỗ trợ việc làm theo NQ11, GQVL, phát triển Làng nghề xã Quảng Thanh - Quảng Trạch (Quảng Bình)

Ngày 02/11/2023 Chính phủ Ban hành Nghị quyết số 181/NQ-CP về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, theo đó Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình được phân giao bổ sung 220 tỷ đồng chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Chi nhánh đã tích cực đôn đốc, chỉ đạo giải ngân nhanh đến đối tượng thụ hưởng, kết quả đến ngày 12/11/2023 doanh số giải ngân theo Nghị quyết số 181/NQ-CP toàn chi nhánh NHCSXH đạt 54,1 tỷ đồng cho 832 người lao động được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, bình quân 65 triệu đồng/lao động. Dự ước đến 30/11/2023, nếu được TW đáp ứng đủ nguồn tiền, NHCSXH tỉnh Quảng Bình giải ngân 220/220 tỷ đồng, với 3.385 lao động được vay vốn, hoàn thành 100 % Kế hoạch giao theo Nghị quyết 181/NQ-CP.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Bình đã tập trung đẩy nhanh việc giải ngân, đưa nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi đến với người lao động. Qua đó, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hôi, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Nghị quyết 11 triển khai với 5 gói vay, trong đó đặc biệt là gói cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Từ nguồn vốn vay này, nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã vượt qua khó khăn, tăng thu nhập và tạo được thêm việc làm cho lao động tại địa phương. 

Phó Giám đốc NHCSXH TX Ba Đồn (Quảng Bình) Lê Quang Ngọ cho biết: "Nghị quyết số 11 là chủ trương, chính sách đúng đắn và có ý nghĩa lớn trong việc phục hồi kinh tế - xã hội của địa phương sau dịch Covid-19. Sau khi nhận nguồn vốn từ chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình giải ngân, NHCSXH thị xã đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội giải ngân đến từng người dân. NHCSXH TX Ba Đồn sẽ tiếp tục giải ngân các gói vay giải quyết việc làm cho các hộ dân và doanh nghiệp. Tạo điều kiện tốt nhất và phù hợp với nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm của người dân và doanh. nghiệp”.

Trong thời gian qua, NHCSXH Quảng Bình chủ động phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nhận ủy thác tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về những quy định mới để người dân dễ dàng tiếp cận vốn vay. Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu vốn vay từ các địa phương, ngân hàng thực hiện linh hoạt các giải pháp cân đối vốn tín dụng từ cấp trên giao, đẩy nhanh việc thu hồi các khoản vay đến hạn để tổ chức giải ngân vốn đến các đối tượng lao động có đủ nhu cầu vay, nhất là thanh niên, phụ nữ khởi nghiệp có phương án sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm phù hợp.

Thời gian tới, NHCSXH Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ theo đúng quy định, bảo đảm nhanh chóng, chính xác. Đồng thời, tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đến người dân và các đối tượng diện thụ hưởng trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay nhằm bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Ngoài ra, tích cực tham mưu các huyện, thị xã, thành phố chuyển nguồn vốn từ ngân sách địa phương sang NHCSXH để tiếp tục tạo nguồn vốn giải quyết việc làm giải ngân cho các hộ có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.