Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ngọt ngào lời ru

Cộng đồng người Tày tại tỉnh Bắc Kạn vẫn giữ được nhiều điệu hát ru, hát ru của dân tộc Tày không chỉ phong phú về nội dung, chan chứa sắc thái biểu cảm mà còn đa dạng về hình thức, thể hiện chân thành tình cảm của người Tày theo cách riêng của mình.