Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được hỗ trợ từ 700.000 đồng đến 3 triệu đồng

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM vừa ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định 6696/2023 của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Theo Quyết định 6696, các diện hỗ trợ là công đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, hỗ trợ công đoàn viên, người lao động nếu đáp ứng đủ các điều kiện: bị giảm thời gian làm việc hàng ngày hoặc giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc từ 14 ngày trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2022 đến hết 31/3/2023; có thu nhập của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hiện hành.

Về mức hỗ trợ, người lao động là công đoàn viên; người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em) nhận mức 1 triệu đồng/người.

LĐLĐ TP lưu ý thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/3/2023; thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động chậm nhất đến hết ngày 30/5/2023.

LĐLĐ TP lưu ý thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/3/2023; thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động chậm nhất đến hết ngày 30/5/2023.

Người lao động không là đoàn viên nhận mức 700.000 đồng/người.

Thứ hai, hỗ trợ công đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 30 ngày liên tục trở lên do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng (trừ trường hợp công đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương vì lý do cá nhân) trong thời gian từ ngày 1/10/2022 đến hết 31/3/2023.

Về mức hỗ trợ, công đoàn viên; người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em) nhận mức 2 triệu đồng/người.

Người lao động không là đoàn viên nhận mức 1,4 triệu đồng/người.

Thứ ba, hỗ trợ công đoàn viên, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 1/10/2022 đến hết 31/3/2023 (trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; bị xử lý kỷ luật sa thải; thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng) nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Về mức hỗ trợ, công đoàn viên; người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em) nhận mức 3 triệu đồng/người.

Người lao động không là đoàn viên nhận mức 2,1 triệu đồng/người.

LĐLĐ TP lưu ý thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/3/2023; thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động chậm nhất đến hết ngày 30/5/2023.

Tiền hỗ trợ người lao động sẽ được chi trực tiếp, 1 lần, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.