Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhân viên y tế ở Đồng Nai được hỗ trợ lên đến 4 triệu đồng/tháng

(Dân sinh) - Từ năm 2023, tất cả nhân viên y tế làm việc tại các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ được nhận mức trợ cấp từ 500 nghìn đồng đến 4 triệu đồng/người/tháng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng vừa ký ban hành quyết định số 34/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025.

Đến ngày 2/3, UBND tỉnh Đồng Nai đã có hướng dẫn về việc thực hiện chế độ hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025 theo Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Theo đó, những đối tượng được thụ hưởng chính sách sẽ được truy lãnh kể từ tháng 1/2023 đến thời điểm được nhận hỗ trợ.

Từ tháng 1/2023, tất cả nhân viên y tế làm việc tại các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ được nhận mức trợ cấp từ 500 nghìn đồng đến 4 triệu đồng/người/tháng.

Từ tháng 1/2023, tất cả nhân viên y tế làm việc tại các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ được nhận mức trợ cấp từ 500 nghìn đồng đến 4 triệu đồng/người/tháng.

Cụ thể, những trường hợp được hỗ trợ là công chức có trình độ chuyên môn bác sĩ công tác tại Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình, Phòng y tế các huyện, thành phố trong tỉnh; viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Đồng Nai; viên chức có trình độ chuyên môn y tế công tác tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai; nhân viên y tế khu phố tại các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Mức hỗ trợ cho nhân viên y tế từ 500 nghìn đồng - 4 triệu đồng/người/tháng.

Những đối tượng được hưởng các chế độ, chính sách hỗ trợ khác nhau theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh thì được áp dụng mức hỗ trợ cao nhất.

Bên cạnh hỗ trợ nhân viên y tế, ngành Y tế Đồng Nai cũng sẽ tăng cường đưa bác sĩ về công tác tại tuyến cơ sở, phát triển nguồn nhân lực y tế cân đối, hợp lý, bảo đảm đạt được các chỉ tiêu cơ bản là 11 bác sĩ/vạn dân, 3 dược sĩ đại học/vạn dân và 33 điều dưỡng/vạn dân vào năm 2030.