Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhật Bản có thể thiếu lao động trầm trọng vào năm 2040

Nhật Bản có thể rơi vào tình trạng thiếu lao động trầm trọng vào năm 2040, trong đó chênh lệch sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn giữa thành thị và nông thôn.

Năm 2040, dự báo sẽ có khoảng 30% dân số Nhật Bản là những người trên 65 tuổi. Cùng với tình trạng giảm sinh như hiện nay, ước tính Nhật Bản sẽ thiếu hụt hơn 11 triệu lao động, trong đó sự thiếu hụt lao động tại các khu vực nông thôn sẽ trầm trọng hơn các khu vực thành thị như Tokyo hay Osaka.

6

Theo Viện nghiên cứu Recruit, các ngành nghề thiếu lao động chủ yếu là bán hàng, lái xe, xây dựng, kỹ thuật dân dụng và chăm sóc điều dưỡng. Theo nghiên cứu, những khu vực như Tokyo sẽ thiếu khoảng 20 - 30% lao động so với nhu cầu, còn các khu vực nông thôn của các địa phương như Kyoto, Niigata, Nagano có tỷ lệ thiếu hụt lao động trên 30%.

Sự thiếu hụt lao động do già hóa dân số và giảm sinh sẽ tác động tiêu cực đến quá trình vận hành cơ cấu kinh tế - xã hội tại nhiều địa phương của Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản đã nới lỏng các điều kiện cấp thị thực cũng như tạo điều kiện sinh sống tốt hơn để thu hút người nước ngoài đến làm việc tại Nhật Bản, nhằm bù đắp tình trạng thiếu hụt trong nước.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng thực hiện các chính sách lâu dài khuyến khích tăng tỷ lệ sinh như: Hỗ trợ tài chính, thay đổi cơ cấu nghề nghiệp đảm bảo công bằng cho phụ nữ khi sinh và nuôi con nhỏ nhằm đảo ngược xu hướng sụt giảm dân số hiện nay.