Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm đã phát huy hiệu quả

Nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của nguồn vốn tín dụng chính sách từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn vốn tín dụng khác, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) đã phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội kịp thời triển khai các Nghị định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm đến người lao động trên địa bàn tỉnh.

Để có thêm nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, ngoài nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm, Chi nhánh NHCSXH phối hợp với các Sở, ban ngành và các đơn vị liên quan tham mưu trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hằng năm bố trí nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố ủy thác sang NHCSXH để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và các đối tượng chính sách khác.

Trong những năm qua, hoạt động cho vay từ nguồn Quỹ Quốc gia về việc làm, NHCSXH tỉnh BR-VT luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ Trung ương và nguồn vốn ủy thác địa phương. Tính đến 30/6/2023, tổng nguồn vốn để cho vay tạo việc làm là 2.729 tỷ đồng. Chương trình cho vay giải quyết việc làm đã góp phần duy trì ổn định việc làm cho hơn 13.820 lao động, trong đó tạo việc làm mới cho hơn 5.500 lao động...

Nhân viên NHCSXH Vũng Tàu đang thực hiện các giao dịch cho khách hàng vay vốn.

Nhân viên NHCSXH Vũng Tàu đang thực hiện các giao dịch cho khách hàng vay vốn.

Để đạt được những kết quả trên, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã phối hợp với các Sở, ngành, các đơn vị có liên quan chỉ đạo sát sao, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả, triển khai thực hiện tốt chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Năm 2022, đã giải quyết trên 21 nghìn lượt lao động vay vốn. Chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn và dịch vụ ủy thác ngày càng được nâng lên. Nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hỗ trợ cho người lao động có cơ hội tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi để mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo và tự tạo việc làm cho bản thân và gia đình, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, thu hút lao động, đảm bảo an sinh xã hội, tạo được sự phấn khởi, đồng thuận trong nhân dân, giúp nhiều hộ có điều kiện thoát nghèo để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn góp phần vào công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

 Năm 2022, có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm đã phát huy hiệu quả cụ thể như: Ông Lâm Quang Trung, hội viên hội Nông dân, ấp Phước Trinh, xã Tam Phước, huyện Long Điền vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm với số tiền 90 triệu đồng, vốn vay sử dụng để đầu tư chăn nuôi 3.000 con vịt, thu nhập bình quân của gia đình khoảng 120 - 150 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 2 lao động.

Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm đã phát huy hiệu quả.

Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm đã phát huy hiệu quả.

Bà Trần Thị Kim Đào là hội viên hội Phụ nữ Khu phố 4, phường 12, thành phố Vũng Tàu vay vốn chương trình Hỗ trợ tạo việc làm năm 2022 với số tiền 100 triệu đồng, vốn vay sử dụng để đầu tư nuôi tôm với diện tích 1,4 ha, hiện nay gia đình đã thoát nghèo, thu nhập bình quân khoảng 180 triệu đồng/ năm, tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động trong gia đình.

Trường hợp bà Trần Thị Tú hội viên hội Phụ Nữ, ấp Trang Định, xã Bông trang, huyện Xuyên Mộc. Vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm năm 2023, với số tiền 80 triệu đồng, vốn vay sử dụng để đầu tư trồng thanh long, với diện tích 0,5 ha, hiện nay, gia đình đã thoát nghèo, thu nhập bình quân từ 80 triệu đồng/ năm, tạo việc làm thường xuyên cho 04 lao động trong gia đình.

Theo đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh BR-VT, hàng năm, Sở phối hợp với chi nhánh NHCSXH tỉnh thực hiện kiểm tra 2 đợt nguồn vốn vay tạo việc làm trực tiếp tại một số khách hàng vay vốn trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố theo chương trình, kế hoạch. Qua đó đã nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, đề xuất kiến nghị của người lao động trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, từ đó kiến nghị các cấp, các ngành có liên quan để xem xét.

Năm 2024, Chi nhánh NHCSXH tỉnh dự kiến tiếp tục thực hiện hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ tạo việc làm cho 13.685 lao động thông qua vay vốn tạo việc làm (trong đó, số lao động tạo việc làm tại các xã thuộc vùng khó khăn là 3.000 lao động); giải quyết cho vay khoảng 350 hộ nghèo chuẩn tỉnh và hộ mới thoát nghèo.