Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Nhiều thế hệ cùng đăng ký thường trú khó được hưởng chính sách về nhà ở xã hội

Sở Xây dựng đã trình UBND TP ký văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, hướng dẫn theo hướng xác định hộ gia đình (chỉ bao gồm: cha, mẹ và con chưa thành niên), để tạo điều kiện cho các trường hợp có khó khăn về chỗ ở được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Liên quan hiện trạng người mua nhà ở xã hội đang gặp phải vướng mắc khi xét duyệt các trường hợp hưởng chính sách về nhà ở xã hội, Phó Trưởng Phòng Quản lý nhà và công sở, Sở Xây dựng Hồ Ngọc Việt cho biết, thực tế một hộ gia đình có thể gồm nhiều gia đình nhỏ (vợ, chồng ,con) hoặc trong hộ gia đình chỉ có vợ, chồng và con đăng ký thường trú hoặc người ở nhờ cũng cùng đăng ký cư trú. Như vậy, việc quy định “Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình”, sẽ dẫn đến việc hộ gia đình có nhiều người, nhiều thế hệ cùng đăng ký thường trú khó được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Việc quy định “Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình”, sẽ dẫn đến việc hộ gia đình có nhiều người, nhiều thế hệ cùng đăng ký thường trú khó được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Việc quy định “Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình”, sẽ dẫn đến việc hộ gia đình có nhiều người, nhiều thế hệ cùng đăng ký thường trú khó được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Theo đó, Sở Xây dựng đã trình UBND TP ký văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, hướng dẫn theo hướng xác định hộ gia đình (chỉ bao gồm: cha, mẹ và con chưa thành niên), để tạo điều kiện cho các trường hợp có khó khăn về chỗ ở được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Tổ trưởng nắm bắt tình hình, vận động, giải thích, nắm bắt từng trường hợp cụ thể, từng hồ sơ cụ thể để giải quyết hoặc đề xuất cơ quan chức năng xem xét giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện triển khai dự án.

Phân loại hồ sơ, các hồ sơ đã đồng thuận tập trung triển khai chi trả ngay, xuống tại Uỷ ban nhân dân các phường nơi có đất bị thu hồi để tiến hành làm thủ tục chi trả, nhằm tạo hiệu ứng tốt với người dân, tránh người dân đi lại.

Các trường hợp còn lại tập trung vận động, thuyết phục, giải thích tầm quan trọng của Dự án, sự phát triển giao thông, kết nối khu vực, vùng, tránh tắt nghẽn giao thông, tạo tiền đề phát triển kinh tế, xã hội để bà con hiểu rõ và chia sẽ cùng với Nhà nước, chấp hành chủ trương.

Trường hợp đã vận động nhiều lần, đúng theo quy định thì xin chủ trương thu hồi đất bắc buộc.