Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Những lưu ý khi lấy nước tiểu làm xét nghiệm

Xét nghiệm nước tiểu nên được lấy như thế nào? Mẫu nước tiểu xét nghiệm đòi hỏi phải sạch, tươi. Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi bệnh nhân lấy nước tiểu để xét nghiệm.

infographic 6