Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Những việc cần làm khi chấm dứt hợp đồng lao động

Căn cứ Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 quy định trách nhiệm của người lao động và doanh nghiệp khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau.

infographic 8 (6)