Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ông Huỳnh Thanh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Sáng 22/3, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 13 (khóa XII) đã tiến hành bầu bổ sung Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Huỳnh Thanh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo tờ trình kiện toàn Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày, từ sau Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 12 (họp ngày 16/12/2022) đến nay có 1 người thôi tham gia Đoàn Chủ tịch, 3 người thôi tham gia Ban Chấp hành, 2 người thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra.

 Ông Huỳnh Thanh Xuân đã được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ông Huỳnh Thanh Xuân đã được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại thời điểm Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam có 168/175 ủy viên Ban Chấp hành, 21/27 ủy viên Đoàn Chủ tịch, 14/17 ủy viên Ủy ban Kiểm tra. Sau khi có 4 người thôi tham gia Ban Chấp hành, 1 người thôi tham gia Đoàn Chủ tịch, 2 người thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra, hiện còn 164/175 ủy viên Ban Chấp hành, 20/27 ủy viên Đoàn Chủ tịch, 4/5 Phó Chủ tịch, 12/17 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Để đảm bảo cơ cấu theo Đề án nhân sự, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Theo đó, bầu bổ sung 7 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn; bầu bổ sung 5 ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; 1 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

7 ủy viên được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023, gồm:

1. Huỳnh Thanh Xuân - Ủy viên Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam.

2. Nguyễn Minh Dũng - Phó Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam.

3. Nguyễn Thị Nhung - Phó Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam.

4. Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam.

5. Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam.

6. Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

7. Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Ông Đoàn Đức Hân - chuyên viên chính Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn được bầu là ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII.

5 ủy viên được bầu bổ sung vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023, gồm:

1. Huỳnh Thanh Xuân - Ủy viên Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam.

2. Nguyễn Đức Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Trưởng ban Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ Việt Nam.

3. Lê Văn Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Trưởng ban Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn.

4. Nguyễn Ngọc Ân - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

5. Nguyễn Kim Loan - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Thanh Xuân đã được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.