Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Huỳnh Văn Sơn

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 292/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Huỳnh Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

Ông Huỳnh Văn Sơn sinh năm 1974, quê xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An; trình độ chuyên môn thạc sĩ chuyên ngành quản lý công; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Huỳnh Văn Sơn (thứ hai từ trái sang) được Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Long An khóa X bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Huỳnh Văn Sơn (thứ hai từ trái sang) được Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Long An khóa X bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Long An, ông Huỳnh Văn Sơn đã từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.