Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM

(Dân sinh) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đồng ý thực hiện chủ trương thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM. Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị TP. HCM cần lấy ý kiến của các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các tập đoàn công nghệ, tài chính, bất động sản hàng đầu để xây dựng quy hoạch thành phố Thủ Đức.

Tại cuộc họp ngày 18/8, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về đề án không tổ chức hội đồng nhân dân quận, phường ở TP.HCM và đề án thành lập thành phố trực thuộc TP.HCM. 

Theo kết luận tại cuộc họp, TP. HCM cần lưu ý về quy hoạch chung; nên tổ chức lấy ý kiến của các nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn công nghệ, tài chính, bất động sản hàng đầu thế giới về định hướng xây dựng Thành phố Thủ Đức nhằm tìm hiểu các nhu cầu đầu tư, yêu cầu về cơ sở hạ tầng... để có thể tích hợp vào quy hoạch, định hướng chung của thành phố, VietnamFnance đưa tin

Theo đó, căn cứ các quy định pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về đề án thành lập thành phố trực thuộc TP.HCM, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đồng ý chủ trương thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM.

Thành phố Thủ Đức sẽ được thành lập trên cơ sở sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM - Ảnh 1.

Thành phố Thủ Đức sẽ được thành lập trên cơ sở sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Việc thành lập Thành phố Thủ Đức theo định hướng hình thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao là phù hợp với chủ trương chung về phát triển kinh tế số, phát huy năng lực, đổi mới, sáng tạo.

Trong quá trình xây dựng đề án, theo VTC News,  Phó Thủ tướng đề nghị TP.HCM cần lưu ý quy hoạch chung, trong đó nên tổ chức lấy ý kiến của các nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn công nghệ, tài chính, bất động sản hàng đầu thế giới về định hướng xây dựng.

Để thu hút đầu tư vào Thành phố Thủ Đức, Phó Thủ tướng cũng lưu ý TP. HCM cần làm rõ các điểm nhấn, điểm khác biệt của thành phố mới trong việc so sánh với các thành phố trong nước và các trung tâm tài chính, công nghệ châu Á. Muốn làm được điều này, TP. HCM cần làm việc với các bộ, ngành để có thể tích hợp các đề án, chương trình liên quan vào định hướng phát triển của thành phố mới.

Mặt khác, quy hoạch Thành phố Thủ Đức cần được gắn trong quy hoạch chung của TP. HCM cũng như quy hoạch vùng để tạo động lực tăng trưởng, hỗ trợ, tránh trùng lặp định hướng phát triển giữa các vùng, các khu vực và tránh tạo ra cạnh tranh nội vùng không cần thiết, dễ làm phân tán nguồn lực.

Nếu có các nguồn lực theo hình thức xã hội hóa thì TP. HCM cần lưu ý đến việc áp dụng hình thức đầu tư phù hợp theo quy định của pháp luật, trong bối cảnh Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) hiện đã dừng hình thức đầu tư xây dựng - chuyển giao (BT).

Bên cạnh các yếu tố kinh tế, tài chính, do đặc thù của Thành phố Thủ Đức tương lai có thể là nơi tập trung đông dân cư, với thành phần đến từ nhiều tỉnh thành, quốc gia khác nhau, Phó Thủ tướng lưu ý việc thiết kế không gian rộng rãi, xanh sạch đẹp, đáng sống, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và yếu tố liên quan tới dịch tễ.

Về việc không tổ chức HĐND quận, phường tại TP. HCM, Phó Thủ tướng đồng ý xây dựng đề án với tên gọi là "Đề án chính quyền đô thị tại TP. HCM" nhằm thể chế hóa chủ trương tổ chức hợp lý chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị và hải đảo.