Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phụ nữ Cần Thơ tích cực tham gia chuyển đổi số

Sáng ngày 6/3, UBND TP.Cần Thơ tổ chức Tọa đàm, họp mặt nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, chủ đề “Phụ nữ tích cực tham gia chuyển đổi số”. Ông Nguyễn Thực Hiện – PCT UBND TP.Cần Thơ, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TP.Cần Thơ đến tham dự Tọa đàm cùng Bà Trần Thị Xuân Mai - GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ và đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu chính Viettel Cần Thơ, Bưu chính Viễn thông VNPT Cần Thơ.

Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, hôm nay, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố tổ chức Tọa đàm, họp mặt nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, với chủ đề “Phụ nữ tích cực tham gia chuyển đổi số”.

Ông Nguyễn Thực Hiện – PCT UBND TP.Cần Thơ, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TP.Cần Thơ phát biểu tại Tọa đàm.

Ông Nguyễn Thực Hiện – PCT UBND TP.Cần Thơ, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TP.Cần Thơ phát biểu tại Tọa đàm.

Đây cũng là dịp, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ, từng bước thu hẹp khoảng cách giới, khẳng định vai trò, giá trị của phụ nữ trong gia đình và xã hội hướng đến một xã hội bình đẳng, tiến bộ và phát triển bền vững trong tương lai, sự đóng góp của phụ nữ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới thành phố Cần Thơ năm 2023.

Đồng thời, góp phần tuyên truyền, tham gia thực hiện tích cực Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Cần Thơ năm 2023.

Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP cùng các đại biểu thảo luận tại Toạ đàm.

Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP cùng các đại biểu thảo luận tại Toạ đàm.

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thực hiện chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực của xã hội để thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn thành phố; nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của chuyển đổi số để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động.

Vị phó Chủ tịch nhấn mạnh, cần thống nhất trong hành động từ thành phố đến cơ sở, nhất là người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp phải xác định rõ trách nhiệm và thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyển đổi số và Đề án 06; triển khai các nhiệm vụ giải pháp năm 2023 có lộ trình cụ thể, theo trọng tâm trọng điểm, nhất là có nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại trong năm qua.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Tọa đàm.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Tọa đàm.

Để tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác chuyển đổi số trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, Tọa đàm hôm nay nhằm trao đổi, đề xuất thực hiện các mô hình, các ứng dụng  thực sự rất hữu ích cho các hoạt động của phụ nữ, đóng góp cho công tác chuyển đổi số của thành phố trong thời gian tới, ông Nguyễn Thực Hiện nhấn mạnh.

Năm 2023 là năm dữ liệu số quốc gia, do đó, các ngành phải quyết liệt, tập trung việc số hóa dữ liệu, cập nhật rà soát dữ liệu, phát triển dữ liệu, thực hiện quản lý, chia sẻ dữ liệu. Mỗi cơ quan, đơn vị (nhất là lĩnh vực thiết yếu liên quan đến người dân, doanh nghiệp) chọn một nội dung trọng tâm chuyển đổi số trong lĩnh vực của ngành mình, địa phương mình đăng ký, cam kết với thành phố để triển khai thực hiện, là cơ sở tạo bước đột phá chuyển đổi số trong năm 2023.

Bên cạnh đó, tăng cường nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến; tổ chức phát động phong trào thi đua chuyển đổi số, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số; tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ số thiết yếu khác. Đẩy mạnh, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt tại các bệnh viện, trường học và các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Đây  là dịp, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ, từng bước thu hẹp khoảng cách giới, khẳng định vai trò, giá trị của phụ nữ trong gia đình và xã hội hướng đến một xã hội bình đẳng.

Đây là dịp, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ, từng bước thu hẹp khoảng cách giới, khẳng định vai trò, giá trị của phụ nữ trong gia đình và xã hội hướng đến một xã hội bình đẳng.

Thành phố đề nghị các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tích cực tham gia với vai trò nòng cốt trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và hỗ trợ tích cực cho việc triển khai Đề án 06 của thành phố nhằm có những bước tiến cụ thể, vững chắc, góp phần xây dựng thành phố giàu, mạnh, phát triển.