Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Phú Yên: Đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, ngày 19/12 ra thông cáo báo chí về kết quả Kỳ họp lần thứ 14, 15 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII, với những vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng của ông Nguyễn Tấn Chân, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật Đảng theo quy định.

Theo đó, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Tấn Chân đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý để Ủy ban nhân dân huyện và một số phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm người đứng đầu.

Những vi phạm nêu trên của ông Nguyễn Tấn Chân gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan nơi công tác và cá nhân đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Tiếp đó: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên thi hành kỷ luật bằng hình thình thức “Khiển trách” đối với ông Nguyễn Tâm Hào, Chi ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên và ông Nguyễn Văn Sáu, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sơn Hòa.

Với vai trò Chi ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh được giao thẩm tra, xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thi hành án dân sự nhưng ông Nguyễn Tâm Hào đã thiếu trách nhiệm trong xác minh nội dung đơn, ký một số văn bản, tham mưu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh kết luận giải quyết tố cáo có nội dung chưa chính xác và trả lời khiếu nại chưa phù hợp với quy định.

Với trách nhiệm là Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện, ông Nguyễn Văn Sáu đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm sát vụ việc thi hành án dân sự đối với Quyết định số 02/2018/QĐST-KĐTM ngày 17/7/2018 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Hòa và Quy chế công tác kiểm sát dẫn đến Chấp hành viên có nhiều sai phạm trong tổ chức thi hành án dân sự.