Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình: 84 doanh nghiệp nợ thuế gần 500 tỷ đồng

(Dân sinh) - Theo số liệu Cục thuế tỉnh Quảng Bình, tính đến cuối tháng 5, tổng nợ thuế trên địa bàn tỉnh này là 491 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đã công khai tên 84 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền lớn...

Theo đó, một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh, thu hồi công nợ, khả năng thanh toán thấp dẫn đến nợ thuế với số tiền lớn như: Công ty Cổ phần sản xuất Vật liệu xây dựng Cosevco I: gần 60 tỷ đồng; Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Quảng Bình gần 30 tỷ đồng; Công ty TNHH Việt Hà nợ gần 10 tỷ đồng …

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ dẫn đến giải thể, phá sản hoặc tự bỏ kinh doanh nợ thuế như: Chi nhánh Công ty TNHH Hà Thành; Liên doanh VINASIAM; Công ty Đường Quảng Bình; Tổng Công ty cổ phần khoáng sản và công nghiệp Đại Trường Phát; Công ty Cổ Phần Tân Quang Thành - Quảng Bình 4...

Ngoài ra, một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực hoạt động khai thác khoáng sản, khu nghỉ dưỡng chậm triển khai làm phát sinh khoản nợ tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Để giải quyết tình trạng các doanh nghiệp nợ đọng tiền thuế kéo dài, với số lượng tiền lớn, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định như cưỡng chế hóa đơn của các đơn vị, kiến nghị, báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh, thu hồi các giấy phép khai thác đối với những doanh nghiệp cố tình chây ỳ tiền thuế của Nhà nước.