Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Bình: Hỗ trợ gần 4 tỷ đồng tiền ăn, sinh hoạt phí cho học sinh, sinh viên

Tỉnh Quảng Bình quyết định hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí, học phí cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng.

Ngày khai giang tại một điểm trường ở Quảng Bình

Ngày khai giang tại một điểm trường ở Quảng Bình

Ngày 27/10, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, đã ban hành quyết định về việc trích từ nguồn sự nghiệp giáo dục thuộc ngân sách tỉnh năm 2023 để cấp kinh phí cho UBND các huyện hỗ trợ tiền ăn học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT); Chi phí sinh hoạt cho sinh viên là người dân tộc thiểu số (DTTS); Học phí học kỳ II năm học 2022-2023 và học kỳ I năm học 2023-2024. Tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết này, hỗ trợ tăng thêm tiền ăn đối với học sinh phổ thông đang học tại trường PTDTNT tỉnh và trường PTDTNT các huyện là 600.000 đồng/học sinh/tháng theo số tháng thực học và tối đa không quá 10 tháng/năm.

Đồng thời,  sinh viên là người DTTS thường trú học đại học, cao đẳng theo hình thức đào tạo chính quy được hỗ trợ với mức 2,7 triệu đồng/sinh viên/tháng theo số tháng thực học và không quá 10 tháng/năm. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 3/4/2023.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã trích kinh phí từ nguồn sự nghiệp giáo dục hỗ trợ tăng thêm tiền ăn cho học sinh phổ thông đang học tại các trường PTDTNT và sinh hoạt phí cho sinh viên là người DTTS học kỳ II năm học 2022-2023 và học kỳ I năm học 2023-2024.

Số tiền hỗ trợ cho học sinh là trên 2,947 tỷ đồng và sinh viên là trên 977 triệu đồng. Được biết, những chính sách trên góp phần quan trọng tiếp sức và động viên con em đồng bào DTTS học tập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các xã vùng đồng bào DTTS và miền núi.