Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Nam hỗ trợ người có công với cách mạng đang điều dưỡng tập trung

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định triển khai Quy định chính sách hỗ trợ đối với người có công cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng được hỗ trợ là người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng được hỗ trợ là người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng là người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng.

Theo Quyết định, người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ tiền ăn 1,8 triệu đồng/tháng/người; tiền ăn thêm các ngày Lễ, Tết trong năm theo mức của các đối tượng được nuôi dưỡng tại các Trung tâm và mua sắm các vật dụng sinh hoạt hàng ngày với mức 200 nghìn đồng/tháng/người.

Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ thêm tiền mua thuốc chữa bệnh đặc thù cho các đối tượng là người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng bị bệnh tâm thần mãn tính với mức 300 nghìn đồng/người/tháng.

Kinh phí thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và các cơ sở trợ giúp xã hội từ nguồn ngân sách tỉnh, dự kiến thực hiện khoảng 1,8 tỷ đồng/năm.