Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Nam hỗ trợ người dân xây dựng chòi, phòng trú bão, lũ lụt

(Dân sinh) - Hơn 1.450 hộ gia đình ở các vùng trũng thấp, thường xuyên chịu cảnh ngập lụt trong mùa mưa tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam sẽ được hỗ trợ xây dựng chòi, phòng trú bão hoặc cải tạo nhà để tránh bão, lũ lụt.

Việc hỗ trợ xây dựng chòi hoặc phòng để trú bão, lũ lụt nhằm giúp các hộ dân sinh sống ở khu vực trũng thấp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai có điều kiện giảm nhẹ thiệt hại, thích ứng với biển đổi khí hậu.

Việc hỗ trợ xây dựng chòi hoặc phòng để trú bão, lũ lụt nhằm giúp các hộ dân sinh sống ở khu vực trũng thấp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai có điều kiện giảm nhẹ thiệt hại, thích ứng với biển đổi khí hậu.

UBND TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt danh sách hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng chòi, phòng trú bão, lũ, lụt giai đoạn 2023 – 2025.

Việc hỗ trợ xây dựng chòi hoặc phòng để trú bão, lũ lụt nhằm giúp các hộ dân sinh sống ở khu vực thấp trũng, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai có điều kiện giảm nhẹ thiệt hại, thích ứng với biển đổi khí hậu.

Theo đó, số lượng hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng chòi, phòng trú bão, lũ, lụt là 1.462 hộ, trong đó xây dựng chòi 33 hộ; xây dựng phòng 1.308 hộ; cải tạo thêm gác 121 hộ.

Được biết, phần lớn các hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng chòi, phòng trú bão, lũ, lụt tập trung ở xã Tam Phú và Tam Thăng do khu vực này là vùng trũng thấp và các hộ dân thường xuyên chịu cảnh ngập lụt trong mùa mưa. 

Theo phân kỳ, năm 2023 TP Tam Kỳ sẽ triển khai hỗ trợ 1.175 hộ, năm 2024 hỗ trợ 233 hộ và năm 2025 là 54 hộ. Bình quân mỗi chòi hoặc phòng tránh lũ lụt được hỗ trợ kinh phí 10 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh kết hợp với ngân sách thành phố và các nguồn huy động hợp pháp khác.