Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Nam phấn đấu 100% các trường hợp là nạn nhân bị mua bán được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ

Đây là một trong những mục tiêu của Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2023 vừa được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, cộng đồng và xã hội trong công tác phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Từ đó, đẩy mạnh công tác phòng, ngừa mua bán và tái bị mua bán; nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân, đảm bảo sự bình đẳng, tăng tỷ lệ nạn nhân bị mua bán được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ và hòa nhập cộng đồng bền vững.

Đồng thời, thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo đúng quy định; huy động nguồn lực cho công tác hỗ trợ nạn nhân; hỗ trợ nạn nhân dựa trên đặc điểm, nhu cầu của nạn nhân đảm bảo nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm. 

Cụ thể, tỉnh phấn đấu 100% các trường hợp sau khi được xác định là nạn nhân bị mua bán được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu và hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của nạn nhân.

100% các địa phương có nguy cơ cao, có nạn nhân bị mua bán tổ chức tuyên truyền phòng, chống mua bán người; 100% cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán được tập huấn, nâng cao năng lực về chuyên môn…

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông trực tiếp ở cộng đồng, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với độ tuổi, giới tính, thu hút nhiều người tham gia, nhất là đối với các địa phương có đường biên giới với nước bạn Lào, ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống, có nạn nhân bị mua bán, tập trung đối với nhóm có nguy cơ cao phụ nữ và trẻ em gái.

Tăng cường lồng ghép tuyên truyền phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán với tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác như chương trình giảm nghèo, dạy nghề, giải quyết việc làm.

Bên cạnh đó, mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán; tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi lưu trú, thực hiện chế độ hỗ trợ cho nạn nhân theo quy định; tăng cường các hoạt động tư vấn tâm lý, kết nối các dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân.

Đặc biệt, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ học nghề, tìm kiếm việc làm, cho vay vốn từ các chương trình của ngân hàng Chính sách xã hội, các chương trình vay vốn khác, tạo điều kiện cho nạn nhân sau khi trở về địa phương có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, hoà nhập với cộng đồng…