Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Nam tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

(Dân sinh) - Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tỉnh Quảng Nam với thông điệp “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn” sẽ diễn ra từ ngày 15/4 đến 1/5.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ diễn ra với nhiều hoạt động nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, qua đó hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.

Cụ thể, Ngày Sách và Văn hóa đọc sẽ diễn ra triển lãm sách, các cuộc thi tìm hiểu về sách; giới thiệu sách hay; mời các nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ, các doanh nhân yêu sách để giới thiệu về sách, nói chuyện về sách; tổ chức tuyên truyền giới thiệu, hướng dẫn đọc trên các phương tiện truyền thông đại chúng...

Phát động phong trào đọc sách tại trường học, gia đình, tổ chức các câu lạc bộ đọc sách với các hoạt động đa dạng, thiết thực trong các tổ chức, đoàn thể.

“Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề cũng sẽ được tỉnh tổ chức, cùng các cuộc thi về sách, kể chuyện theo sách trong các trường học. Tổ chức giao lưu, nói chuyện chuyên đề gắn với sinh hoạt chính trị, hoạt động văn hóa tại cơ quan, đơn vị…

Đồng thời, phát động phong trào xây dựng mô hình tủ sách gia đình, dòng họ, phòng đọc sách ở nhà văn hóa các thôn, bản, khối phố, các điểm bưu điện văn hóa xã.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 năm 2023 cũng sẽ diễn ra hoạt động bán sách giá ưu đãi, quyên góp sách tặng học sinh nghèo, hỗ trợ sách cho các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.

Qua đó, tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng…