Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Nam triển khai Chương trình phát triển công tác xã hội năm 2023

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, kế hoạch đặt mục tiêu đạt 60% số cơ quan, tổ chức, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, trường giáo dưỡng, các cơ quan tư pháp, trường học, bệnh viện, các xã, phường, thị trấn và đơn vị liên quan thực hiện phân công, bố trí nhân sự làm công tác xã hội. Trong đó, có ít nhất 1-2 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội thuộc chức danh chuyên trách, không chuyên trách hoặc cộng tác viên công tác xã hội với mức phụ cấp hằng tháng tối thiểu bằng mức lương cơ bản do Chính phủ quy định.

Đồng thời, có ít nhất 30% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc tại các xã, phường, thị trấn, các cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội, trại giam, trường giáo dưỡng, hệ thống tư pháp, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, hội đoàn thể các cấp được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng công tác xã hội.

Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu đạt 50% số cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và cơ sở liên quan khác trong quy hoạch có cung cấp dịch vụ công tác xã hội; người có hoàn cảnh khó khăn được tư vấn, hỗ trợ công tác xã hội. Bên cạnh đó, đảo đảm 85% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh được trợ giúp xã hội và được cung cấp dịch vụ công tác xã hội phù hợp từ nguồn lực xã hội hóa.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Quảng Nam đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp như: xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh; phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội; phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội…