Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Nam tuyển dụng 1.656 chỉ tiêu viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn của chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng; bảo đảm không vượt quá số lượng người làm việc được giao năm 2022.

Học sinh tham dự Lễ Khai giảng năm học mới 2022-2023.

Học sinh tham dự Lễ Khai giảng năm học mới 2022-2023.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 trên địa bàn tỉnh với 1.656 chỉ tiêu, trong đó có 1.459 giáo viên và 197 nhân viên.

Theo Kế hoạch này, trong số 1.459 chỉ tiêu giáo viên, có 319 chỉ tiêu giáo viên mầm non, 739 tiểu học, 304 chỉ tiêu giáo viên THCS và 97 chỉ tiêu giáo viên THPT.

Đối với 197 chỉ tiêu nhân viên, có 49 chỉ tiêu nhân viên kế toán, 54 văn thư, 42 nhân viên thư viện, 8 công nghệ thông tin, 24 y tế học đường và 20 chỉ tiêu nhân viên thiết bị, thí nghiệm.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức công tác tuyển dụng. Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn của chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng và Đề án sắp xếp mạng lưới trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam đến năm học 2024 – 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt; bảo đảm không vượt quá số lượng người làm việc được giao năm 2022.

Quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật.

Được biết, ngoài điều kiện riêng đối với từng vị trí tuyển dụng, thí sinh dự tuyển phải đáp ứng điều kiện chung là có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có hồ sơ đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, sức khỏe tốt; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo hình thức xét tuyển với 2 vòng. Vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức thi viết. Thời gian tổ chức tuyển dụng dự kiến vào tháng 10/2022.