Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Trị kiên quyết đấu tranh, xoá bỏ “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”

Ngày 2/10/2023, ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ký ban hành Công văn gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về một số công tác đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ".

Tang vật mà cơ quan chức năng thu giữ được sau khi phát hiện, xoá bỏ một một điểm sinh hoạt Hội thánh của Đức chúa trời mẹ trái phép tại Huế năm 2021. Ảnh mang tính minh hoạ

Tang vật mà cơ quan chức năng thu giữ được sau khi phát hiện, xoá bỏ một một điểm sinh hoạt "Hội thánh của Đức chúa trời mẹ" trái phép tại Huế năm 2021. Ảnh mang tính minh hoạ

Theo nội dung Công văn của UBND tỉnh Quảng Trị, thời gian gần đây, hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trái thuần phong mỹ tục.

Tại thành phố Đông Hà, ngày 4/4/2023, có 10 đối tượng tham gia sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ tại 2 điểm (kiệt 21 Hàm Nghi và Khách sạn Mường Thanh, phường 1, thành phố Đông Hà). Phát hiện việc sinh hoạt trái phép trên, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính, đồng thời tuyên truyền, vận động và yêu cầu các đối tượng trên cam kết từ bỏ, không tái phạm.

Từ tình hình thực tế nói trên, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” trên địa bàn.

Theo đó, cần giải tán các nhóm sinh hoạt trái phép, không để các nhóm này tái sinh hoạt, hình thành các tụ điểm hoạt động mới; không chấp thuận đăng ký hoạt động dưới mọi hình thức, bao gồm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, thành lập tổ chức phi chính phủ, công ty, văn phòng đại diện, cửa hàng, câu lạc bộ, chương trình ngoại khóa...

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tiêu cực cho người tin theo và xã hội của "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, như: hành vi xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; xúc phạm, chia rẽ tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người theo tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau; lợi dụng hoạt động tôn giáo để trục lợi...

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, mức độ vi phạm để xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm hành vi trên không gian mạng.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong các tổ chức tôn giáo về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là các hoạt động vi phạm pháp luật, tác hại do "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” gây ra.

UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc chỉ đạo chính quyền, đoàn thể các cấp, các cơ sở giáo dục tại địa phương tăng cường công tác thông tin, quán triệt cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền cho học sinh, sinh viên nhận thức rõ bản chất, hành vi, thủ đoạn, phương thức hoạt động của "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” để cảnh giác, không bị lôi kéo; xử lý theo quy chế, kỷ luật của cơ quan, đơn vị, tổ chức đối với người tham gia đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh phức tạp kịp thời báo cáo UBND tỉnh để được chỉ đạo, giải quyết.