Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ Y tế và bầu Tổng kiểm toán Nhà nước

Sau khi thảo luận tại Đoàn, chiều nay (21/10), Quốc hội tiến hành phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Bộ Y tế và bầu Tổng kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu vừa được công bố cho thấy Quốc hội đã đồng ý phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT với ông Nguyễn Văn Thắng. Nghị quyết về phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ cũng đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với 434/458 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 87,15% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đại biểu Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Đào Hồng Lan với 434/458 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 87,15% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Ngô Văn Tuấn được Quốc hội bầu  làm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu giữ chức vụ với 459/461 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 92,17% tổng số đại biểu Quốc hội).

Tân Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng

Tân Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải  Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê ở Hà Nội. Gắn bó với VietinBank từ năm 1996, ông kinh qua nhiều chức vụ, trở thành Tổng giám đốc VietinBank năm 2011 và Chủ tịch VietinBank năm 2014.

Tháng 7/2018, ông Nguyễn Văn Thắng được Bộ Chính trị quyết định luân chuyển và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau đó ông được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Một năm sau, ông trở thành Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và giữ cương vị đó cho đến khi được Bộ Chính trị điều động về Điện Biên và được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên từ tháng 10/2020.

Tân Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Tân Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê ở Hải Dương, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bà có trình độ thạc sĩ Kinh tế, từng kinh qua cá chức vụ: Phó vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội; Phó chánh văn phòng phụ trách, Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cuối năm 2014, bà được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động. Tháng 3/2018, bà Lan được Bộ Chính trị luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX (tháng 9/2020), bà Đào Hồng Lan được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và giữ chức vụ này cho đến khi được Bộ Chính trị điều động về Bộ Y tế tháng 7-2022.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn

Tổng kiểm toán Nhà nước  Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971, quê Bắc Ninh. Trong thời gian công tác tại Bộ Tài chính, ông trải qua các cương vị Phó phòng của Vụ Chính sách tài chính; Phó chánh Văn phòng kiêm trợ lý bộ trưởng; Vụ trưởng Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương. Tháng 6-2019 ông được điều động giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

Từ tháng 10-2020, ông là Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. Tháng 7-2022 ông được điều động phân công làm bí thư Ban cán sự đảng Kiểm toán nhà nước, phó tổng Kiểm toán nhà nước, phụ trách Kiểm toán nhà nước.