Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ra mắt cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập III (2001 - 2020)

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 - 30/6/2022), ngày 28/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị ra mắt, phát hành cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh tập III (2001 - 2020)” và cung cấp thông tin định kỳ trong Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái tại Hội nghị ra mắt, phát hành cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh tập III (2001 - 2020)”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái tại Hội nghị ra mắt, phát hành cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh tập III (2001 - 2020)”.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trưởng Ban Biên soạn cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh tập III (2001 - 2020)” cho biết, ngay sau khi Chi thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng bộ tỉnh, lịch sử đảng bộ các địa phương, lịch sử và kỷ yếu của các ban, sở, ngành, đoàn thể và các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

Đây được coi là một nhiệm vụ rất quan trọng nhằm ghi lại những chặng đường lịch sử hoạt động đấu tranh của Đảng bộ, nêu bật những thắng lợi, những thành tựu cách mạng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, làm sáng tỏ những bài học, những vấn đề lý luận cách mạng, nhằm giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tình cảm yêu nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh trong thời kỳ mới.

Việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập III (2001 - 2020)” được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu được viết theo 3 chương trong thời gian 15 năm (từ 2001 đến 2015), mỗi chương ứng với 1 kỳ Đại hội, tính từ Đại hội lần thứ XV đến Đại hội lần thứ XVII. Giai đoạn 2, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ tỉnh ủy quyết định chỉ đạo Ban Biên soạn viết thêm 1 chương của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVIII để toàn bộ cuốn sử tập III tròn 20 năm với 4 kỳ Đại hội. 

Thời gian biên soạn được thực hiện trong 3 năm (từ năm 2019 đến năm 2021 và qua 6 lần dự thảo). Quá trình nghiên cứu, Ban Biên soạn đã tuân thủ nguyên tắc theo đúng quy trình biên soạn lịch sử. Đến nay cuốn sách đã hoàn thành, được xuất bản và ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 - 30/6/2022).

Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập III (2001 - 2020)” là sự tiếp nối 2 cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập I (giai đoạn từ 1930 đến năm 1975) và tập II (giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2000), được trình bày với hệ thống lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái trong 20 năm đầu thế kỷ XXI; nêu bật những thành tựu và rút ra những bài học kinh nghiệm cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong những năm tiếp theo.

Đây là một công trình khoa học được nghiên cứu, biên soạn nghiêm túc, công phu; bố cục chương, mục hợp lý; có giá trị tổng kết cả về lý luận và thực tiễn. Nguồn tài liệu lịch sử Đảng bộ được chuẩn bị kỹ lưỡng, đáng tin cậy, số liệu, dẫn chứng phong phú, phương pháp nghiên cứu hợp lý, phương pháp trình bày khoa học, đúng với yêu cầu biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

Cuốn sách đã phản ánh trung thực khách quan bối cảnh của đất nước, của địa phương; quá trình lãnh đạo, chỉ đạo có hệ thống những chủ trương và các giải pháp, quyết sách linh hoạt sáng tạo của Đảng bộ tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua từng nhiệm kỳ Đại hội của Đảng bộ tỉnh từ năm 2001 đến 2020.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Phần Kết luận của cuốn sách đã tổng kết, đánh giá khái quát những kết quả đạt được, những dấu ấn lịch sử để lại qua các giai đoạn trong xây dựng và phát triển, quyết tâm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại các kỳ Đại hội. Từ đó rút ra 05 bài học kinh nghiệm quý báu làm cẩm nang cho Đảng bộ các cấp vận dụng vào công tác lãnh, chỉ đạo trong giai đoạn tiếp theo.

Đây thực sự là nguồn tư liệu quý, phục vụ việc nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, góp phần nâng cao lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh; bồi dưỡng tinh thần cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của độc giả trong và ngoài tỉnh về lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bai trong giai đoạn mới, 2001 - 2020.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập III (2001 - 2020)” là một công trình khoa học được nghiên cứu, biên tập công phu, kỹ lưỡng, có chất lượng, phản ánh trung thực, khách quan, sinh động về mọi hoạt động và sự phát triển của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2001-2020; là tư liệu quan trọng phục vụ việc nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử; góp phần bồi đắp thêm lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh; nâng cao tinh thần cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, thanh niên, sinh viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.